Vrij door een betaalbaar huis

Nieuwbouw op de Horst - Beeld: D66 Berg en Dal

Minister Kajsa Ollongren trok vorig jaar twee miljard euro uit om de crisis op de woningmarkt aan te pakken. Flink bouwen, is het devies. Maar de knelpunten op de woningmarkt zijn nog niet opgelost!

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Van Amsterdam tot Zwolle. Van Groningen tot Utrecht. Ook in Berg en Dal is het van belang zowel voor starters als doorstromers voldoende woningaanbod te creëren. 

Voor de leefbaarheid van de kernen die Berg en Dal rijk is, willen we bouwen, een essentiële behoefte. Met goed openbaar vervoer en fietspaden zodat de omliggende plaatsen goed bereikbaar zijn.

Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.