Geen opoffering natuur voor uitbreiding Dekkerswald

Een D66-amendement is met ruime meerderheid aangenomen om een betere afspraak te maken tussen gemeente Berg en Dal en projectontwikkelaars ZZG-Zorggroep/Oosterpoort over de omvang van het plangebied. Een bosgebied van bijna 4 ha zou onderdeel worden van bewoning. Door duidelijk beeldmateriaal te laten zien heeft D66 voorkomen dat natuur ten prooi viel aan woningbouw.

Vragen

Voorafgaand aan de raadsvergadering stelde D66 schriftelijke vragen over de omvang van het plangebied waaronder een bosgebied van 4 ha. In het gebied werden Tiny houses gepland, terwijl elders in het gebied voldoende ruimte is voor dit door D66 gesteunde initiatief. De gemeente vond dit wel een acceptabele locatie. Maar uitruil van natuurgebied voor deze bestemming werd in de carrouselvergadering door Gerhard Boot (D66) al als ongewenst bestempeld: “ik wil ervoor waken dat er met deze intentieovereenkomst een vorm van carte blanche gegeven wordt aan een projectontwikkelaar. Ik stel voor dat er bepaalde voorwaarden via een amendement worden toegevoegd aan het raadsvoorstel”.

Politieke inzet


In de raadsvergadering diende fractievoorzitter Tessa Vorderman het amendement in, dat woorden gaf aan de zorgen van D66: “inbreiding in plaats van uitbreiding, laat het gebied met huidige ‘enkelbestemming natuur’ met rust door de natuur niet op te offeren, en ga creatiever om met de huidige capaciteit”. Zij wist een groot deel van de raad hiermee te overtuigen.

Hier gaat het om


Op een luchtfoto met percelen en bestaande bebouwing werd aangetoond dat de beoogde uitbreiding met ca 4 ha onnodig is, maar vooral een ongewenste aderlating voor de natuur is. Daar past geen andere bestemming dan natuurontwikkeling. De haalbaarheid en doorlooptijd van Plan Transformatie Dekkerswald wordt hiermee verbeterd omdat ingrijpende acties met het bosgebied worden vermeden.