Marlou Peters

Marlou Peters - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen

Als dochter van een melkveehouder ben ik opgegroeid tussen de weilanden op de Horst. Na het afronden van mijn masters Milieu- en Maatschappijwetenschappen en Internationale Politieke Economie begon het meer en meer te kriebelen om actief te worden in de lokale politiek. In de eerste plaats omdat de politiek mij interesseert, maar ook omdat ik wil bijdragen aan een groen, gezellig en leefbaar Berg & Dal, waar levendige dorpskernen worden omringd met prachtige natuur. 

  • 27 jaar
  • Groesbeek
  • Groesbeek
  • Zij/haar

Jongeren
Ik hecht veel waarde aan het verenigingsleven in onze kernen. Als bestuurslid van Kindervakantiewerk Groesbeek organiseer ik jaarlijks met een geweldige groep vrijwilligers een activiteitenweek voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Deze plek heeft mij ontelbaar veel mooie herinneringen gebracht, zowel als kind, als leiding en nu als penningmeester. Vergelijkbare initiatieven moeten we als gemeente koesteren en stimuleren. 

De uitgaansgelegenheden voor jongeren zijn de afgelopen jaren afgenomen in onze gemeente. Dat is zonde want op die leeftijd willen we niets liever. De lokale politiek moet zich actief inzetten om voor jongvolwassenen plekken te creëren waar zij elkaar kunnen ontmoeten.  

Duurzame welvaart
Er gaat de komende decennia veel veranderen in de fysieke leefomgeving. We willen meer woningen, meer natuur en meer hernieuwbare energie. De druk op de ruimte is groter dan ooit. Dat vraagt om creatieve oplossingen zoals het combineren van zonnevelden met nieuwe natuur of het bouwen van woningen met groene daken.

De uitdagingen van de 21e eeuw vragen om een andere manier van denken én doen, waarin we íedere keuze afwegen tegen een breder welvaartsbegrip dan economische groei: duurzame welvaart. Ik zie het als een belangrijke taak om de ogenschijnlijk grote tegenstelling tussen economie en milieu te doorbreken. Daarvoor moeten we buiten de lijntjes kleuren en daar wil ik in de lokale politiek een voorbeeld aan geven.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

’t Groeske: Ik sport er twee keer per week en loop wekelijks door de laan van het park naar het centrum. Het maakt me vrolijk. Vroeger was dit niet zo’n mooie plek en het stemt me tevreden dat de gemeente het zo mooi heeft opgeknapt. 

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

  • Laten zien hoe de energietransitie kansen biedt voor de inwoners van Berg & Dal. Door lokaal eigenaarschap te stimuleren en koppelkansen te benutten.
  • Een ontmoetingsplek creëren voor jongeren die past bij de wensen van deze tijd. Door in gesprek te gaan met onze jeugd.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • De verbinding tussen de kernen versterken.
  • Creatieve oplossingen bedenken om recreatie, hernieuwbare energie en economische bedrijvigheid te realiseren. De druk op de ruimte is groter dan ooit en daarom zijn slimme oplossingen noodzakelijk.
  • De politiek verjongen!

Wat betekent D66 voor jou?

D66 kijkt over de kernen heen en daarom voel ik mij thuis bij deze partij. Ik geloof dat uitdagingen in onze gemeente het best kunnen worden aangevlogen door alle belangen gelijkwaardig te behandelen. We verbinden links met rechts en Ubbergen met Groesbeek. Want iedere kern telt.