Jos Verstegen

Jos Verstegen - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen

De uitgangspunten en het programma van D66 sluiten aan bij mijn levensvisie.

  • 68 jaar
  • Groesbeek
  • Berg en Dal
  • Hij/hem

Ik ben graag bereid mijn kennis, kunde en ervaring in te zetten voor de gemeenschap en mijn omgeving.
Ik wil een zichtbare en zinvolle bijdrage leveren om de gemeente goed en leefbaar te laten functioneren. 

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

De bossen rond Berg en Dal om te wandelen en paardrijden.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Onderdeel laten zijn van een sterke regio met veel kansen op recreatief, cultureel en zakelijk gebied.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Goede financiële basis creëren
  • Leefbaarheid in alle kernen verbeteren
  • Betrokkenheid burgers met beleid gemeente realiseren

Wat betekent D66 voor jou?

Sociaal liberale partij die mensen hun eigen leven vorm laat geven, kansen geven het zelf te doen, zich te ontplooien en te ontwikkelen. Maar we laten iedereen vrij, maar niemand vallen!