Tom Bloemberg

Tom Bloemberg - Beeld: D66 Rijk van Nijmegen

Na te zijn opgegroeid in de voormalige gemeente Rijnwaarden en achtereenvolgens in Nijmegen en Kleve gewoond te hebben, ben ik in 2013 in Beek neergestreken. De stuwwal op fiets ik naar mijn werk als scheikundedocent op de Radboud Universiteit en door de Ooijpolder fiets ik naar het Millingse voetveer en mijn familie aan de overkant van de Rijn. Mooier kan het niet!

  • 42 jaar
  • Zevenaar
  • Beek
  • Hij/hem

Als analytisch chemicus word ik uitgedaagd door complexe problemen, óók door de grote problemen van deze tijd op het gebied van milieu en klimaat. 
De afgelopen jaren ben ik ook actief geweest als carrousellid voor D66 in Berg en Dal. Ik vind het belangrijk dat inwoners volwaardig en vroegtijdig gesprekspartner zijn bij mogelijke veranderingen in hun omgeving. Besluitvorming moet mét inwoners, niet óver inwoners. 
Ik hecht erg aan eerlijkheid, ook bij zaken die niet iedereen welgevallig zijn. Met betrekking tot de duurzame opwekking van energie denk ik bijvoorbeeld dat ingrepen in het landschap simpelweg onontkoombaar zijn; maar als iedereen “not in my back yard” zegt, wordt het “not in anyone’s back yard” en lossen we het klimaatprobleem niet op. 
Behalve bij D66 ben ik ook actief bij de EHBO-vereniging in Beek en als bestuurslid van de Stichting Varen met Joop-2 die een jaarlijkse vaartocht voor ouderen en gehandicapten organiseert.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Mijn achtertuin. Hier kan ik vooral in de lente en de zomer uren heerlijk bezig zijn met schoffelen, zaaien en uiteindelijk oogsten. Heel rustgevend!                                                          

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

We kunnen een voorbeeldrol vervullen bij het combineren van de energietransitie met ruimtelijke verbeteringen in ons mooie landschap.                                                        
De Rijn en de Waal stromen een flink stuk door onze gemeente, maar we doen er eigenlijk weinig mee. Het zou mooi zijn als we de waterkracht en de warmte uit het water van de rivier zouden kunnen inzetten voor een duurzame toekomst. 

Wat zijn drie zaken die jij wil veranderen?

  • Bij besluitvorming die burgers direct raakt wil ik eerder met de belanghebbenden in gesprek en hen ook gedurende het hele proces volwaardiger gesprekspartner laten zijn. Besluitvorming moet niet over de hoofden van burgers heen plaatsvinden.
  • Ik vind dat er op een aantal vlakken meer langetermijnpolitiek moet worden bedreven: we moeten beter vooruitdenken en een visie hebben op hoe onze gemeente er over tien, twintig, vijftig jaar uit zou moeten zien. Beleid is nu vaak nog te veel ad hoc en gedreven door de waan van de dag.
  • We moeten, samen met de nationale overheid, de energietransitie vooral ook in de gebouwde omgeving gaan vormgeven: huizen moeten beter worden geïsoleerd en elektriciteit en warmte moeten steeds duurzamer worden opgewekt. Ook bedrijven in onze gemeente moeten meer betrokken worden bij de energietransitie: ze moeten zelf verduurzamen, maar ook nadrukkelijk bij opdrachten voor verduurzaming worden ingeschakeld.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 is voor mij vooral de partij van de rationele keuzes, van de rede, het verstand en de argumenten. Ik heb zelf ook vooral de rationele keuze gemaakt me bij D66 aan te sluiten, omdat de ideologieën van andere partijen me niet bekoren of zelfs tegen de borst stuiten.