D66 Berg en Dal: geen nieuwbouw in kwetsbare natuurgebieden zoals Beek-West.

In aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen in Berg en Dal is er discussie ontstaan over de aantasting van kwetsbare gebieden ten gunste van woningbouw. D66 is duidelijk in haar stellingname: geen opoffering van natuur voor woningbouw. 

Jos Verstegen, lijsttrekker:

“De woonagenda verlangt een flinke bouwimpuls van 1200 woningen tot 2030. De gebieden daarvoor zijn voor een groot deel al aangewezen en beschikbaar. Het is onnodig en onwenselijk daarvoor kwetsbare gebieden aan te wijzen.”

Geen aantasting van natuurwaarden

Natuurorganisaties hoeven niet in overleg te treden om de natuurwaarden te verdedigen, want wat D66 betreft wordt er niet getornd aan het Gelders Natuur Netwerk of Ecologische verbindingszones. Dit gebiedsdeel is een van de laatste ongestoorde overgangen van stuwwal naar Ooijpolder, nog gescheiden door de erfgoedrijke Rijksstraatweg.  
Ook het bestemmingsplan uit 2013 is duidelijk: enkelbestemming natuur. Hier is geen plaats voor woningbouw, dat zal D66 blijven bevechten. 

Actualiteit

Heel recent is tevens een petitie gestart door inwoners van Beek en Ubbergen om de stuwwal van Beek/Ubbergen te beschermen omdat de gemeente de laatste jaren geen duidelijk beleid heeft gevoerd om de natuur samen met cultureel erfgoed en vergezichten veilig te stellen. D66 steunt ook deze petitie.

Het natuurgebied waar het om gaat. - Beeld: Gerhard Boot