Woningen mét inspraak van omwonenden

Op donderdag 16 maart werd in de raad het voorstel “Gewijzigd bestemmingsplan Groen Groesbeek” besproken. “Een mooi plan op de locatie van het voormalige tuincentrum Groen Groesbeek met een forse bijdrage van 53 woningen aan de dringende woningbehoefte,” aldus Jos Verstegen, fractievoorzitter van D66 Berg en Dal. Toch stemde D66 tegen het voorstel. Waarom?

Bij ruimtelijke projecten, zoals de bouw van woningen, zonneparken, windmolens, etc. is een participatietraject verplicht. Hierin kunnen belanghebbenden – zoals omwonenden – meepraten over de projecten. De gemeente laat deze participatietrajecten nu nog vaak uitvoeren door de projectontwikkelaars. D66 ziet dat er daardoor vaak voor de vorm één of twee gesprekken worden georganiseerd, zodat de verplichte participatie kan worden ‘afgevinkt’, maar dat er vervolgens te weinig wordt gedaan met de vaak goede ideeën van omwonenden.

Bij de raadsvergadering maakten zes insprekers gebruik van hun spreekrecht. Uit hun verhalen bleek dat ook in dit geval het participatietraject onder de maat was. De wethouder gaf dit toe en wil alsnog graag met de omwonenden in gesprek. Ook vindt hij dat de gemeente in de toekomst meer de regie moet nemen bij participatietrajecten, een punt dat D66 vorig jaar al middels een motie heeft ingebracht, maar waar tot nu toe dus nog steeds te weinig van terecht komt.

D66 heeft nu tegen het voorstel gestemd om het beoogde overleg van de wethouder met de omwonenden serieus te nemen en ook écht van waarde te laten zijn. De hoop is dat er dan in april/mei een aangepast en meer gedragen voorstel ligt waarmee dan zou kunnen worden ingestemd. Jos Verstegen: “Helaas werden wij hierin enkel gesteund door GroenLinks en een deel van het CDA. Het voorstel is met 16 tegen 7 aangenomen. We zijn benieuwd naar het resultaat van het overleg van de wethouder met de omwonenden”.