Vrij door een betaalbaar huis

Het woningtekort is een probleem door het hele land. Beeld: iStock

De keuzes die we vandaag op de woningmarkt maken, bepalen hoe de stad van morgen eruitziet. Net als heel veel Amsterdammers maakt ook D66 zich zorgen over die stad van morgen, waarin wonen in Amsterdam voor veel mensen steeds onbereikbaarder wordt. Als de woningmarkt niet snel meer in balans komt, dreigt Amsterdam een stad te worden die haar muren optrekt, in plaats van haar deuren openzet. 

Jongeren blijven gedwongen langer thuis wonen. Kopers komen er zonder een zak spaargeld niet meer tussen. Bij de keuze voor huur is er slechts één smaak: duur. Omdat ze geen kant op kunnen, blijven sociale huurders zitten waar ze zitten. De ongelijkheid tussen ‘insiders’ en ‘outsiders’ op de woningmarkt neemt toe. Niet alleen in woonzekerheid, woonlasten en vermogensopbouw, maar ook in levensgeluk en bestaanszekerheid. 

De woningbouwopgave stelt het gemeentebestuur voor uitdagingen van een ongekende omvang en complexiteit. De woningmarkt is oververhit, klimaatadaptieve maatregelen zijn onontkoombaar en urgent en de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad moet flink op stoom komen.

We gaan bouwen als nooit tevoren, maar helaas is de realiteit dat alleen bouwen, bouwen, bouwen niet zorgt voor een eerlijkere woningmarkt. We realiseren ons dat de woningmarkt slecht werkt voor vele Amsterdammers en reguleren noodzakelijk is. Samen met bewoners, corporaties, beleggers, investeerders, bouwen we aan de stad van morgen waar iedereen ongeacht zijn of haar inkomen een gelijke kans maakt op een woning. Om daarvoor te zorgen leggen we de absolute prioriteit bij woningen voor middeninkomens omdat Amsterdam anders een stad van arm of rijk met niks ertussenin dreigt te worden. Om de woningmarkt van het slot te krijgen is het ook noodzakelijk te zorgen dat de doorstroming op gang komt en mensen kunnen verhuizen naar woningen die het beste bij hun leefsituatie passen, zodat er genoeg woningen vrijkomen voor woningzoekenden in de stad en de wachtlijsten naar beneden gaan. 

Lees onze Woonagenda 2022-2026

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.