Een stad waar je in verbinding staat met de rest van de stad en de wereld

Sam - Sam gaat op haar fiets naar school. Beeld: D66

D66 wil dat Amsterdam voor iedereen toegankelijk en bereikbaar is én blijft. Amsterdammers moeten plekken als school, werk, sportclub, zorginstelling en andere voorzieningen goed en eenvoudig kunnen bereiken.

Het moet gemakkelijk zijn om van Noord naar Zuidoost te gaan, en men moet zich binnen de verschillende stadsdelen goed kunnen verplaatsen. De stad moet ook goed bereikbaar zijn voor bezoekers en forenzen. Mobiliteit en infrastructuur zijn dienend voor de functies van de stad.

In een stad die zo snel groeit en steeds drukker wordt, brengt dat uitdagingen met zich mee. Daarom moeten we scherpe keuzes maken en investeren in een duurzaam en inclusief netwerk. De stad is gebaat bij een veel betere balans tussen voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en de auto. Voetgangers, fietsers en het openbaar vervoer hebben voor D66 prioriteit.

Inclusief vervoer staat hoog op onze agenda. Daarbij hebben we extra aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Het is onnoemelijk belangrijk dat iedereen zich zelfstandig, goed, veilig en gemakkelijk door de stad kan verplaatsen: het draagt enorm bij aan welzijn, gevoel van vrijheid en zelfstandigheid.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.