Klimaat en Duurzaamheid

Beeld: Markus Spiske – Unsplash Photo Community

Wetenschappers hebben een duidelijke boodschap: we moeten nu handelen om de wereld en de stad Amsterdam voor onszelf en onze kinderen bewoonbaar te houden.

Nú kunnen we klimaatverandering nog omkeren, voordat het te laat is; dit is het beslissende decennium. Deze alarmerende toon is wat D66 betreft een duidelijke oproep tot het uitvoeren van een ambitieus en daadkrachtig klimaatbeleid waar we een hoofdprioriteit van maken. Natuurlijk moeten we dat zo doen dat het de leefbaarheid van de stad en de gezondheid van bewoners en bezoekers van Amsterdam niet onaanvaardbaar wordt aangetast.

De klimaatcrisis aanpakken is een randvoorwaarde om andere ambities op het gebied van wonen, werken en recreëren te kunnen verwezenlijken. Dit is een wereldwijde uitdaging en Amsterdam, met haar durf, creatieve talent en handelsgeest, pakt de kansen om klimaatverandering aan te pakken, op te vangen en tegelijkertijd banen te creëren in een groene economie die brede welvaart genereert voor iedereen. Op deze manier leveren we een bijdrage aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s); wereldwijde doelen voor duurzaamheid en rechtvaardigheid waaraan wij ons gecommitteerd hebben.

De gemeente kan de duurzame keuze stimuleren en de vervuilende keuze ontmoedigen, bijvoorbeeld door het isoleren van woningen aan te jagen, laadpalen te realiseren, daken beschikbaar te stellen voor groen en afval te behandelen als grondstof. Ook kunnen we regels en grenzen stellen en tegelijkertijd met ons eigen inkoopbeleid, onze investeringen en samenwerkingen een bijdrage leveren aan een duurzame economie. Zo kan de gemeente Amsterdam het voortouw nemen in een groot deel van het Nederlandse klimaatbeleid.

Duurzame en circulaire economie

Het aanpakken van klimaatverandering is niet alleen bittere noodzaak, maar ook een kans voor onze economie. Omschakelen naar een duurzame economie betekent voor D66 ook dat wie vervuilt, meer gaat betalen dan wie dat niet doet. Dat groene keuzes toegankelijker en goedkoper worden. En dat we investeren in vergroening en duurzame innovaties; ook als dit voor de markt nog spannend is.
De komende jaren blijft Amsterdam investeren in duurzaamheid en neemt een aanjagende rol om de energietransitie te versnellen. Dat doen we door te zorgen voor voldoende investeringen, ruimte en talent. Zo betrekken we bewoners, bedrijven en onderwijsinstellingen bij de energietransitie door ze proactief helderheid te bieden en ruimte te geven om te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen en innovaties. Dit zorgt voor ondernemerschap, werkgelegenheid en rendement. Ook gaan we zelf circulair inkopen, wat bedrijven stimuleert om circulair te gaan produceren. Daarnaast moet wet- en regelgeving die als doel heeft om bedrijven te verduurzamen beter gehandhaafd worden.

Aardgasvrij en actieplan isoleren

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat in 2050 alle woningen in Nederland aardgasvrij zijn. Als Amsterdam nemen we onze verantwoordelijkheid en tonen we ambitie, door erop in te zetten dit in 2040 al gerealiseerd te hebben. Dit is een gigantische opgave en het eerlijke verhaal is: we zullen niet alles in één keer goed doen, we zullen al doende nieuwe inzichten opdoen en we zullen bij moeten sturen op basis van ervaringen, nieuwe wetgeving en financiering die vanuit het Rijk moet komen en nieuwe technieken. Belangrijk daarbij is dat we ons niet blindstaren op het einddoel aardgasvrij, door te wachten op de perfecte eindoplossing. We moeten leren door te doen, zoals we in tal van wijken samen met bewoners al bezig zijn. Dit doen we op zo een manier dat iedereen mee kan komen, de Amsterdammers met de kleinste portemonnee die het meeste last hebben van tocht en schimmel, worden het eerste geholpen en krijgen voldoende financiële ondersteuning. Daarnaast zal die perfecte eindoplossing voor alle woningen er ook niet komen, omdat voor verschillende woningen en wijksamenstellingen, verschillende oplossingen het beste passen.
Terwijl we op sommige plekken al belangrijke stappen maken met het volledig aardgasvrij maken van woningen, zetten we in de gehele stad vol in op maatregelen die energie en warmte besparen. Dit is een cruciale stap die winst oplevert voor bewoners (door besparing op hun energierekening) en energiebesparing en verduurzaming van onze stad. Het is ook een belangrijke stap voor woningen die we uiteindelijk aardgasvrij willen maken. Hier is nog enorme winst te boeken in Amsterdam. Ruim honderdduizend Amsterdamse woningen hebben op dit moment energielabel D of lager. We zetten daarom vol in op isoleren van het dak en spouwmuren, isolerende beglazing, kierdichting, elektrisch koken en – waar van toepassing – overstappen op hybride warmtepompen.

Lees onze Klimaatagenda 2022-2026

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.