Gemeenteraad: maak eind aan vervuilende cruise in Amsterdam

Amsterdam gaat afscheid nemen van de cruiseschip terminal, net ten oosten van het centraal station. Het voorstel van D66 Amsterdam hiertoe is, met ruime meerderheid, aangenomen. D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: “De vervuilende cruise past niet bij de duurzame ambities van onze stad. Ook het realiseren van een tweede brug over het IJ naar stadsdeel Noord, is niet mogelijk als de cruiseschepen blijven. Daarbij passen cruiseschepen in het stadshart niet in de opdracht van Amsterdam om het aantal toeristen te reduceren. Oftewel, Amsterdam vaart beter zonder de cruise.” 

Luchtvervuiling

De grote cruiseschepen die Amsterdam aandoen blijken uit onderzoek te zorgen voor veel luchtvervuiling. De 218 Europese cruiseschepen stoten ruim vier keer zoveel zwavelstoffen uitstoten als alle auto’s op het gehele Europese continent. Een cruiseschip dat één dag in de Amsterdamse haven lag, stootte net zoveel stikstof uit als 31.000 vrachtwagens die een volle ronde over de ring rijden, blijkt uit onderzoek van CE Delft. Daarbij is het gebruik van LNG als brandstof, waartoe mondjesmaat wordt overgegaan als schoner alternatief, niet de oplossing. Want bij LNG komt veel methaan vrij, een gas dat 80 keer meer klimaatimpact heeft dan CO2, blijkt uit onderzoek van T&E. 

Balans in de stad

Amsterdam groeit naar één miljoen inwoners, naar verwachting in 2030. Voornamelijk in het stadsdeel Noord worden veel huizen gebouwd, bijna een verdubbeling van het aantal inwoners ten opzichte van 2010. Daarom is het van belang om het stadsdeel te verbinden met de rest van Amsterdam met een vaste oeververbinding – de zogenoemde ‘Sprong over ‘t IJ’. Aan de westkant is dit niet mogelijk, zolang de cruiseterminal op de huidige locatie blijft. Daarnaast gaat de stad gebukt onder de toestroom van miljoenen toeristen. En bewoners hebben aan de noodbel getrokken, via een volksinitiatief.  De opdracht voor Amsterdam is nu om het aantal toeristen  te reduceren. Hiervoor moeten alle partijen in de stad een bijdrage leveren, waaronder de cruises.

Klimaat wacht niet

Het plan om de cruiseterminal te verplaatsen ligt al langer op tafel. In 2016 kondigde Kasja Ollongren, destijds D66-wethouder, aan dat de cruiseterminal moest verhuizen. Ook stond dit in het coalitieakkoord van  2018. Alleen heeft dit nog niet geleid tot verplaatsing. In Venetië zijn cruiseschepen, zwaarder dan 25.000 ton, sinds 2021 niet meer toegestaan in de lagune. Met als resultaat dat de zwaveluitstoot met 80% is gedaald, hierdoor is de stad van meest vervuilde havens – door cruises – gezakt naar plek 41 op de ranglijst. “De klimaatcrisis is geen vergezicht meer, we zitten er midden in. Om een duurzame en leefbare toekomst te realiseren moeten we nu handelen. Het toelaten van enorm vervuilende cruiseschepen in het hart van de stad past daar niet bij. Het is tijd voor actie, want het klimaat wacht niet.”