Amsterdam vraagt als aandeelhouder transparantie bij bedrijven over CO2-reductie

Amsterdam gaat een nieuwe stap zetten ten aanzien van bedrijven waarvan de stad aandelen heeft. Deze zogeheten “deelnemingen” moeten jaarlijks gaan rapporteren over de CO2-uitstoot, en over hoe ze die omlaag gaan brengen. Dit D66-voorstel is vandaag aangenomen in de gemeenteraad. D66-raadslid Erik Schmit: “Een belangrijke, en essentiële, stap die naadloos aansluit op de duurzaamheidsvisie van D66. Door de duurzaamheidskar te trekken, willen wij het bedrijfsleven en andere gemeenten inspireren om vergelijkbare stappen te zetten.”

Zorg voor transparantie

Als aandeelhouder beslist de gemeente niet over de dagelijkse gang van zaken van de onderneming; dat is een taak van de directie van de deelneming. Wel heeft de gemeente als aandeelhouder bevoegdheden om te zorgen dat het publiek belang goed gediend wordt. Het doel is om de CO2-uitstoot in Amsterdam met 60% te verlagen in 2030, hierbij is het van essentieel belang dat ondernemingen transparant rapporteren over hun CO2-emissie. Maar op dit moment rapporteren slechts acht van de vierentwintig Amsterdamse deelnemingen over hun CO2-emissie. Collega D66-raadslid Rob Hofland: “Het is 2023 en het lijkt mij volkomen logisch dat alle deelnemingen duidelijk zijn over hoeveel ze uitstoten en dat ze ook laten zien hoe zij met spoed hun CO2-uitstoot terugbrengen.”

Breng CO2-uitstoot terug

Als een Amsterdamse deelneming meer dan 500 ton CO2 per jaar uitstoot, dan dient die vanaf volgend jaar duidelijke doelen te stellen hoe ze de CO2-uitstoot gaat verminderen. Het gaat hierbij om een plan van aanpak voor de korte en middellange termijn. Erik Schmit: “De grote CO2-uitstoters maken meer impact, hierdoor is hun verantwoordelijkheid ook groter. Daarom gaat Amsterdam hen nu vragen om deze verantwoordelijkheid ook te nemen. Op deze manier slaan we de handen ineen om het doel 60% minder CO2-uitstoot in Amsterdam te realiseren.”