Vrij zijn door een sterke rechtsstaat

Politieagent - In een veilig en vrij land kun je vertrouwen op je grondrechten. Zo beschermen we in onze democratie minderheden. Beeld: iStock

Je kunt niet vrij zijn zonder te kunnen vertrouwen op je grondrechten. Wie vecht voor gelijkheid, voor vrijheid, voor mensenrechten, vindt ons aan zijn zijde. We mogen nooit stil blijven als onze grondrechten worden geschonden. Dan staan we op en spreken we ons uit.

Zo voorkomen we dat de macht van overheden, bedrijven en meerderheden anderen schaadt. In een sterke democratie beschermt de rechtsstaat minderheden. We koesteren de onafhankelijkheid van de rechter en staan op als ze wordt aangevallen.

Veiligheid is een randvoorwaarde voor een vrije stad. We willen dat Amsterdam voor iedereen een veilige stad is. Om te voorkomen dat jonge Amsterdammers in het criminele circuit belanden willen we stevig inzetten op preventie. We bieden jongeren een tweede kans. Tegelijkertijd investeren we in een rechtsstaat die weerbaar is tegen crimineel gedrag en werken we hierin intensief samen met politie en Openbaar Ministerie, om een bijdrage te leveren aan het stevig optreden tegen crimineel gedrag. 

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.