Activiteiten D66 Amsterdam

D66 Amsterdam organiseert regelmatig activiteiten voor leden en geïnteresseerden. Klik hier voor de agenda.

Overzicht

Een evenement als de drukbezochte nieuwjaarsreceptie is bijna niet weg te denken van de Amsterdamse politieke kalender. We organiseren echter ook de maandborrel, elke eerste vrijdag van de maand, die een kleinschalig karakter heeft. Actuele politieke en maatschappelijke thema’s staan centraal bij de D-Cafés. In dat opzicht is het Stadscongres eind september elk jaar het hoogtepunt van onze activiteiten.

Het politieke café van D66 Amsterdam richt zich op actuele politieke en maatschappelijke thema’s en brengt verschillende meningen bij elkaar voor een levendig debat. Kenmerkend is ook dat het open debat na afsluiting van het plenaire gedeelte aan de bar wordt voorgezet. De bijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor leden en geïnteresseerden. De debatten zijn elke maand in een ander stadsdeel.

Ook de maandborrel wordt elke maand in een ander stadsdeel georganiseerd. Elke eerste vrijdag van de maand kun je vanaf circa 18 uur binnenlopen om fractieleden, bestuurscommisieleden, wethouders, bestuursleden en andere leden op een informele manier te ontmoeten. De locatie voor de komende borrel kun je in de agenda vinden. Daar kun je horen wat er leeft binnen de afdeling D66 Amsterdam. We horen ook graag wat jou bezighoudt, dus kom een keer langs.

Nieuwe leden bijeenkomst

Voor leden die recent lid zijn geworden van D66 Amsterdam of zich wat actiever willen inzetten, worden de initiatieven en mogelijkheden binnen de afdeling nader toegelicht. Deze bijeenkomst wordt elk kwartaal georganiseerd en is een ontspannen evenement waarin je in korte tijd kennis maakt met de partij in Amsterdam en met andere nieuwe leden.

In september, aan het begin van het nieuwe politieke jaar organiseert D66 Amsterdam een Stadscongres met plenaire sprekers en workshops.

Algemene Afdelingsvergadering

Het hoogste orgaan van de afdeling is de ledenvergadering (of Algemene Afdelingsvergadering), die beslist over benoemingen in het bestuur, het beleidsplan, de begroting en andere belangrijke kwesties. De ledenvergadering komt minstens twee keer per jaar bij elkaar. Het bestuur legt verantwoording af aan de ledenvergadering.

Onze nieuwjaarsborrel behoort tot de drukst bezochte nieuwjaarsborrels uit het Amsterdamse politieke circuit. Honderden leden, bestuurders en genodigden komen erop af om elkaar het beste toe te wensen.

Masterclass

Sinds 2010 organiseert D66 Amsterdam de masterclass. Hieraan kunnen D66-leden uit de regio Amsterdam deelnemen. Tijdens de masterclass krijgen leden praktische trainingen over actuele politieke thema’s. Klik hier voor meer informatie.

Een actueel overzicht van activiteiten is terug te vinden in de agenda van deze website en de e-mail nieuwsbrief die we regelmatig onder D66-leden in Amsterdam en geïnteresseerden verspreiden.