Kunst en cultuur

Beeld: D66

Kunst en cultuur maken Amsterdam de veelzijdige bruisende stad die het is. Kunst en cultuur maken Amsterdam Mokum. Kunst en cultuur spelen ook een onmiskenbare rol in het vestigingsklimaat van de stad. De sector is voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de werkgelegenheid. Kunst en cultuur zijn bovendien de inspiratiebron voor individuele en maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden Amsterdammers.

D66 ziet Amsterdam op het gebied van kunst, cultuur en het nachtleven als internationaal toonaangevende stad. Alle inwoners moeten de kans krijgen om kunst te ervaren en hun talenten te ontplooien. Met een bloeiend en divers cultureel leven behoudt de stad haar eigenzinnige karakter met een grote aantrekkingskracht op bewoners, organisaties, bedrijven en bezoekers.

Amsterdam groeit in een razend tempo. Dat vraagt om een groter aanbod van kunst en cultuur. In lijn met de groei van de sector, moet ook het budget meegroeien. Daarom investeren wij de komende periode overtuigd in kunst en cultuur voor alle Amsterdammers en faciliteren we vernieuwende en ambitieuze initiatieven binnen de sector. Wij kiezen de komende periode voor de makers – kunstenaars, musici, acteurs, choreografen, schrijvers, regisseurs – die de kunst maken. We kiezen voor kunst voor álle Amsterdammers en het behouden van cultureel erfgoed – de gebouwen die onze stad maken tot de cultureel rijke stad die het is. We kiezen voor de internationale toonaangevende instellingen, waarvoor je in Amsterdam woont of naar toe reist. We kiezen voor innovatie en vernieuwing.

De sector is veel meer dan alleen de gesubsidieerde instellingen. Het gaat niet alleen om investeren, maar ook om faciliteren. We maken ruimte voor experiment en behouden de rafelranden. Wij willen de sector zoveel mogelijk in haar kracht zetten, initiatieven mogelijk maken en niet beperken door een te groot pakket regels. D66 staat voor een sterke internationale kunst-, cultuur- mediasector die in de hele stad aanwezig is en die net zo veelzijdig  is als de stad zelf.

Om zo’n internationaal bruisende sector te realiseren en te waarborgen, heeft D66 vijf speerpunten bovenaan de agenda staan:

1. Investeren in de makers van kunst;
2. Kunst toegankelijk maken voor alle Amsterdammers;
3. Ruimte bieden voor experimenten, vernieuwing en rafelrandjes;
4. Kritische herziening van het huidige cultuurbestel;
5. Amsterdam positioneren als internationale culturele wereldstad.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma waar het complete hoofdstuk terug te vinden is.

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heef