Zorg, welzijn en sport

Beeld: istock

Wij vinden dat elke Amsterdammer de kans moet krijgen om gezond op te groeien en oud te worden in onze stad. De verschillen in (gezonde) levensjaren zijn tussen de Amsterdamse stadsdelen maar ook per opleidingsniveau, inkomen, afkomst, gender(identiteit) en seksuele geaardheid te groot. Van gelijke kansen is geen sprake.
Daarom willen wij breed investeren in zorg en welzijn, waarbij we aandacht hebben voor zowel de fysieke als mentale gezondheid.
Voorkomen is beter dan genezen. Preventie met behoud van keuzevrijheid én oog voor kansengelijkheid.

De komende jaren maken wij preventie het speerpunt van ons beleid. We zetten vol in op een gezonde leefstijl, met goed eten en bewegen. Een gezonde leefstijl moet zo laagdrempelig mogelijk worden gemaakt. Naast aandacht voor preventie, moet er ook aandacht zijn voor overmatig middelengebruik, wachtlijst-problematiek in de ggz en eenzaamheid.

D66 staat voor een stad die zich inzet om, waar mogelijk, te voorkomen dat mensen ongezonde keuzes maken. Ongezonde keuzes die impact hebben op henzelf, maar ook op hun omgeving. We gaan aan de slag met het voorkomen van verslaving aan sigaretten, het verbeteren van de luchtkwaliteit, en het aanpakken van buitensporig lachgas gebruik. We staan voor een vrije stad, maar ook voor een stad die zorgt voor haar inwoners.

De groeiende kloof tussen arm en rijk is ook terug te zien op het gebied van gezondheid. In de praktijk is het voor veel mensen lastig om de juiste gezonde keuzes te maken als het gaat om bewegen, voeding en roken. D66 staat voor een stad die dicht bij haar inwoners staat en die ze helpt met het maken van de juiste keuzes. In 2021 zijn we daarom gestart met de Buurtteams in Amsterdam, waardoor laagdrempelige zorg en advies altijd dichtbij is.

Bewegen leidt tot verlenging van het aantal (gezonde) jaren dat we leven; minder kans op obesitas; betere resultaten op school; lagere zorgkosten; minder ziekteverzuim op het werk en het  kan ook nog eens veel plezier geven!
Daarnaast tonen wetenschappers aan dat bewegen belangrijk is voor de hersenen, wat verband houdt met vertraging van dementie op latere leeftijd.

Lang niet alle Amsterdammers bewegen nu voldoende: één op de drie Amsterdamse volwassenen voldoet niet aan de landelijke beweegnorm van dertig minuten per dag. Maar liefst één op de vijf kinderen in Amsterdam heeft overgewicht of obesitas. Corona heeft bovendien nogmaals benadrukt hoe belangrijk een gezonde levensstijl is. Gezonde mensen zijn minder vatbaar voor het virus en de effecten ervan zijn vaak minder heftig.

Sport is een van de belangrijke pijlers om tot een gezonde levensstijl te komen, daarom zet D66 zich voor de komende verkiezingsperiode nogmaals hard in om het sportbeleid van Amsterdam te verbeteren.
Om te voorkomen dat de gezondheidskloof tussen arm en rijk de komende jaren groter wordt, moet de gemeente zich in te zetten om de beweeg- en sportparticipatie van al haar inwoners te vergroten. Jong geleerd is immers oud gedaan. Daarom maakt D66 zich extra hard voor beweeg- en sportparticipatie bij kinderen en jongeren.

Klik hier voor het volledige verkiezingsprogramma waar het complete hoofdstuk terug te vinden is.

Preventie-agenda 2022-2026

Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.