Amsterdam veilige haven voor Poolse vrouwen die abortus willen

D66-fractievoorzitter Ilana Rooderkerk heeft vandaag in de gemeenteraad van Amsterdam gevraagd om Poolse vrouwen te ondersteunen die hier een abortus willen doen. De aanleiding hiervan is de veroordeling van de Poolse vrouw Wydrzyńska tot een taakstraf van acht maanden, nadat ze een vrouw aan abortuspillen hielp. Rooderkerk verzoekt online informatie over abortuszorg in Amsterdam toegankelijk te maken voor Poolse vrouwen, en bij het Rijk te pleiten om het verzenden van abortuspillen toe te staan. Rooderkerk: “Amsterdam biedt van oorsprong, als tolerante en vrije stad, een veilige haven voor hen die dat nodig hebben. Laten we dat ook zijn voor Poolse en andere Europese vrouwen die een abortus willen.”

Abortusrechten in het geding

In 2021 hebben 656 Poolse vrouwen hun zwangerschap afgebroken in Nederland, blijkt uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Dit aantal ligt ruim twee keer hoger dan een jaar eerder. De reden hiervoor is dat Poolse vrouwen uitwijken naar Nederland voor deze zorg omdat die niet meer beschikbaar is in hun eigen land.

In Polen is abortus praktisch verboden, want het helpen van iemand met een abortus is illegaal. De recente rechterlijke uitspraak in Polen is een zeer zorgwekkend anti-abortusgeluid, waarop afgelopen week door meerdere Europese parlementsleden afkeurend is gereageerd. Rooderkerk: “Als stad Amsterdam moeten we ons uitspreken tegen iedere inperking van het recht op abortus en actie ondernemen, ook voor de vrouwen in Polen. Vrouwen moeten zeggenschap houden over hun eigen lichaam.”

Amsterdam veilige haven

Om actie te ondernemen tegen de Poolse inperking van het abortusrecht, verzoekt Rooderkerk om een informatiepunt in te richten voor Poolse vrouwen over Amsterdamse abortuszorg. Waar bijvoorbeeld informatie van de website van Rutgers, zanzu.nl en de abortusklinieken beschikbaar wordt gesteld. Ook moet het mogelijk worden om abortuspillen te verzenden vanuit Nederland. Dit kan nu niet want volgens de geneesmiddelenwet is dit alleen toegestaan na een fysiek consult. Bovendien roept Rooderkerk het college op om er in de lobby bij het Rijk op aan te dringen om dit te veranderen naar een telefonisch consult. Rooderkerk: “Wij staan solidair met de vrouwen in Polen. Gelijke rechten eindigen niet bij de grens.” 

Wethouder Alexander Scholtes liet weten zich in te zetten voor een informatievoorziening richting Poolse vrouwen over de Amsterdamse abortuszorg en contact te gaan zoeken met het kabinet over de mogelijkheid om het versturen van abortuspillen te legaliseren.