Sluit ramen op de Wallen als voorwaarde komst erotisch centrum

De gemeente Amsterdam heeft locaties op het oog voor een nieuw te bouwen Erotisch Centrum. Wat D66 Amsterdam betreft moet dit gepaard gaan met het sluiten en verplaatsen van ramen op de Wallen. In plaats daarvan moeten woningen komen en ruimte voor lhbtiq+ (nacht)cultuur. Fractievoorzitter Ilana Rooderkerk: “Het sluiten van ramen is een voorwaarde voor de komst van het Erotisch Centrum. Het moet hand in hand gaan met een historische verandering op de Wallen. We moeten drukte, overlast en ongewenst gedrag richting bewoners en sekswerkers tegengaan. Het is tijd om de Wallen uit de middeleeuwen te halen.”

Drukte en overlast

Om in te grijpen op de drukte en overlast op de Wallen heeft de gemeente verschillende maatregelen genomen, waaronder vroegere sluitingstijden voor de horeca. Het nieuwe Erotisch Centrum op een andere plek in de stad moet een plek worden waar sekswerkers veilig, legaal en ongestoord kunnen werken. Rooderkerk: “Het Erotisch Centrum zou verlichting moeten bieden voor de Wallen. Maar een concreet plan voor het verplaatsen van de ramen in de binnenstad ontbreekt. Wat ik compleet mis is hoe dit zorgt voor een verbetering van de positie van sekswerkers die nu op de Wallen werken. Dat is onbevredigend.”

Onveilige werkomgeving

Voor veel van de 2,5 miljoen bezoekers per jaar zijn de Wallen een attractie. Groepen vrijgezellenfeesten zorgen voor daarbij veel overlast. De grote drukte op de Wallen gaat gepaard met ongewenst en vernederend gedrag van toeristen richting bewoners en sekswerkers. Rooderkerk: “Sekswerkers worden gefotografeerd, uitgelachen en geïntimideerd. Dit zorgt voor een onveilige werkomgeving die niet past bij de werkplek die we anno 2023 elke vrouw gunnen. Het niet-zo-vrije imago dat Amsterdam zo afgeeft staat haaks op de vrijheden waar we als stad voor staan.”

Toekomst sekswerk

D66 wil legale prostitutie mogelijk maken op verschillende kleinschalige locaties in de stad. Kleinschalige plekken, zoals de Ruysdaelkade en de Singel, seksclubs en het Erotisch Centrum geven sekswerkers ruimte om veilig om hun beroep uit te oefenen. Daarnaast kan sekswerk vanuit huis met een pilot worden onderzocht. Eerder werd in de raad een voorstel van D66 aangenomen om sekswerk met gesloten gordijnen toe te staan, via online klantenwerving. Rooderkerk: “Terwijl de hele wereld zich in razend tempo heeft ontwikkeld, is in het oudste stukje Amsterdam sprake van stilstand of erger. We willen vooruit naar de toekomst met het sekswerk in onze stad. De Wallen in hun huidige vorm hebben de langste tijd gehad.”

Locaties

De gemeente Amsterdam verkent momenteel locaties voor de komst van een erotisch centrum. Er wordt gekeken naar twee locaties in Amsterdam Zuid en naar een locatie in Noord. D66 vindt het van belang dat we eerst naar omwonenden luisteren. De komende week vinden hoorzittingen plaats in de stadsdelen waarin bewoners en organisaties hun zorgen en bezwaren kunnen delen. Lees meer hierover op de website van D66 Amsterdam Zuid.