Rob Hofland

Beeld: D66

Ontmoet Rob Hofland!

  • 33 jaar
  • Amsterdam

Rob is een strafrechtjurist die van voetbal houdt. Hij voetbalt zelf bij RAP en schreef in het verleden, in opdracht van strafrechtadvocaten, pleidooien voor procedures bij de Hoge Raad. Zijn persoonlijke drijfveer om de rechtsstaat te beschermen en versterken geeft hem energie en inspiratie om 24/7 voor de stad door het vuur gaan.

Hij wil dat Amsterdam grote stappen zet op het gebied van verduurzaming. “De toekomst van Amsterdam staat op het spel. De klimaatcrisis overvleugelt alle andere crisissen die ons teisteren.” Hij zet zich in voor ambitieus en daadkrachtig klimaatbeleid.

Rob is woordvoerder Openbare Orde en Veiligheid, Klimaat en energie, Duurzaamheid en circulaire economie Communicatie, Juridische Zaken, preventie jeugdcriminaliteit en inkoop.