Amsterdam gaat co2-impact verantwoorden in begroting

Nieuwe voorstellen van de gemeenteraad moeten in de toekomst niet enkel financiële dekking hebben maar ook CO2-dekking, dit volgt uit een voorstel van D66-fractievoorzitter Rob Hofland. Er wordt een nieuwe methodiek van CO2-begroten ontwikkeld, waarbij voorstellen die leiden tot meer CO2-uitstoot dekking nodig hebben. Hofland: “De nieuwe methodiek van CO2-begroten betekent dat partijen in de begrotingsonderhandelingen harde keuzes moeten gaan maken, omdat CO2-dekking nodig is. Hiermee krijg je concrete klimaatacties; hard in cijfers met impact op het beleid.” 

Klimaatjaarrekening

Om de klimaatdoelstellingen van Amsterdam te behalen moet de CO2-uitstoot in 2030, ten opzichte van 1990, met 60 procent naar beneden. Het college gaat een klimaatjaarrekening opstellen, waarin de klimaatafdruk per programma wordt berekend, om zo de klimaatopgave inzichtelijker te maken. Hierdoor wordt de gezamenlijke verantwoordelijkheid van nieuwe voorstellen, met CO2-impact, duidelijker. En kan men zorgvuldiger beslissingen nemen over voorstellen met consequenties op de klimaatafdruk van Amsterdam. 

CO2-begroten 

Ter aanvulling van de klimaatjaarrekening stelt Hofland voor om een methodiek van CO2-begroten te ontwikkelen. Waarmee CO2-impact in zekere mate gelijkgesteld wordt met geld. Bij nieuwe voorstellen – met CO2-impact – moet men dan op zoek naar CO2-dekking, te vergelijken met financiële dekking. Het resultaat hiervan is dat onderhandelende partijen in de toekomst bij de begroting-keuzes de CO2-impact mee moeten nemen. Hierbij kunnen ze eerlijke keuzes maken, die leiden tot concretere klimaatacties.