Hoofdgroenstructuur zorgt voor méér groen

Op 6 juni stemt Amsterdam over de vernieuwde Hoofdgroenstructuur, dit is het beleid dat het Amsterdamse groen beschermt en uitbreidt. Woningen, werkgelegenheid en voorzieningen. Amsterdam blijft groeien. En daarmee neemt de druk op de beschikbare ruimte in Amsterdam steeds meer toe. Een nieuwe hoofdgroenstructuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de stad, en het beschermen en uitbreiden van het groen. D66-raadslid Suleyman: “Voor een leefbare stad is ruimte voor groen onmisbaar. Daarnaast is de stad volop in ontwikkeling. Zo zijn er nieuwe woningen en maatschappelijke en culturele voorzieningen nodig. Om tegelijkertijd het groen goed te beschermen is de vernieuwde Hoofdgroenstructuur hard nodig. Dus wij staan positief tegenover de nieuwe Hoofdgroenstructuur.”


Hoofdgroenstructuur beschermt groen


De hoofdgroenstructuur beschermt het groen in Amsterdam. Het is een instrument waardoor groengebieden planologisch en juridisch beschermd worden bij nieuwe ruimtelijke plannen en initiatieven. Het resultaat is dat bijna alle oorspronkelijk aangewezen groengebieden nog steeds een groenfunctie hebben. In tegenstelling tot de landelijke politiek waar nu gebieden met natuur lijken te worden geschrapt, staat Amsterdam juist voor bescherming van het groen.

Amsterdam kiest voor méér groen

In de vernieuwde Hoofdgroenstructuur wordt voorgesteld om méér gebieden in Amsterdam aan te wijzen als beschermd groengebied. En er komt één duidelijke structuur voor al het groen in Amsterdam. Dat betekent dat groengebieden beter op elkaar worden aangesloten, en watergebieden worden toegevoegd aan de Hoofdgroenstructuur. 

In de vernieuwde Hoofdgroenstructuur geldt het principe: er wordt niet gebouwd in groengebieden, tenzij de groenfunctie wordt versterkt. Dat is belangrijk want ondanks dat Amsterdam hard groeit mag dat niet ten koste gaan van groen. En voor een complete stad is voldoende groen onmisbaar. Maar voor de ontwikkeling van Amsterdam zijn ook woningen, voorzieningen en bedrijfsgebieden nodig. Om deze ruimtelijke puzzel goed te leggen, en daarbij het groen te beschermen, is de vernieuwde Hoofdgroenstructuur van grote meerwaarde.

Stevige positie onafhankelijk groenexperts

De Technische Advies Commissie Hoofdgroenstructuur (TAC) is een externe onafhankelijke commissie die het College adviseert bij nieuwe plannen met betrekking tot groen. Experts op het gebied van ecologie tot recreatie hebben een plek in de TAC. De TAC krijgt in de nieuwe Hoofdgroenstructuur een stevigere rol dan voorheen. De TAC wordt namelijk in een eerder stadium meegenomen voor advies en zij mag strenger toetsen. In het jaarverslag laat de TAC zich positief uit over de vernieuwde Hoofdgroenstructuur:
“Over het geheel genomen leidde toetsing aan het nieuwe beleidskader Hoofdgroenstructuur tot een strengere toetsingsuitslag (positief onder voorwaarden of negatief) ten opzichte van toetsing aan het oude Hoofdgroenstructuur”

Lees hier het jaarverslag van de TAC.