Zorgvuldig op weg naar schone energie in Amsterdam

De klimaatcrisis kan niet wachten dus wat D66 betreft moeten we zo snel mogelijk over op groene energie. Dit moet op een zorgvuldige manier gebeuren, met duidelijk inzicht in de effecten op de gezondheid van omwonenden én op de natuur. De voorstellen van D66 om een zorgvuldige afweging te maken met alle nodige informatie over effecten van eventuele plaatsing van windmolens zijn aangenomen in de gemeenteraad! Raadslid Vink: ‘‘We hebben een lange weg te gaan naar een economie die volledig op hernieuwbare en schone energie draait. Daarbij is het essentieel dat we alle mogelijke effecten van windmolens in kaart brengen en met een compleet beeld en alle informatie een eerlijke afweging kunnen maken die recht doet aan de groene ambities van de stad en de natuur en volksgezondheid van Amsterdammers niet beschadigt.’’

Neveneffecten in beeld 

Een voorstel van D66 om een duidelijk overzicht met de effecten van plaatsing van windturbines binnen verschillende zoekgebieden zichtbaar te maken is aangenomen. Vanwege de enorme impact die de Regionale Energiestrategie heeft op de gemeente Amsterdam en de bewoners hechten wij aan zorgvuldigheid. Er is een duidelijk overzicht nodig van effecten op o.a. hinderbeleving en gezondheid (denk aan knipperlichten, slagschaduw en geluid); andere milieueffecten, natuur en biodiversiteit en veiligheid van omwonenden en bezoekers. Ook ons voorstel voor een helder afwegingskader is aangenomen. Met dit instrument wordt inzichtelijk hoe de gemeten effecten gewogen worden bij een besluit. Dit moet leiden tot windturbines op de meest geschikte locaties. Blijkt dat omwonende gezondheidsrisico’s lopen of de natuur ongewenste schade oploopt dan plaatsen we de molen niet.
 
Raadslid Vink: ‘‘Wij willen een duidelijk overzicht van alle mogelijke effecten van de plaatsing van windturbines én een duidelijk kader waarin die effecten gewogen worden. Om beslissingen te maken die zeer spelen onder Amsterdammers moeten we echt alles op tafel krijgen om een gedegen afweging te maken.’’ 

Bescherm vogels 

Maatregelen ter bescherming van vogels bij de plaatsing van windturbines zullen genomen worden dankzij een voorstel van D66 Amsterdam. Er zijn helaas veelvuldige voorbeelden van vogelaanvaringen met de wieken van windturbines in het land. Er zijn al meerdere zeearenden door gesneuveld, en de zeearend is een beschermde inheemse diersoort. Er zijn technische oplossingen die vogels beschermen tegen aanvaringen met windturbines, zoals vogeldetectiesystemen en het zwart verven van wieken. Raadslid Vink: ‘‘D66 is blij dat er naar aanleiding van ons voorstel zoveel mogelijk maatregelen getroffen worden om vogels te beschermen tegen aanvaringen met windturbines. De gezondheid en veiligheid van bewoners is belangrijk en dat van vogels net zo goed.’’ 

Inspraak Amsterdammers

D66 vindt de bewonersparticipatie en draagvlak van het allerhoogste belang. Vorig jaar is daartoe al een voorstel van D66 aangenomen om een extra democratische toets in het participatietraject te plaatsen. Draagvlak onder Amsterdammers is belangrijk en volksvertegenwoordigers moeten met de grootste democratische legitimering een afweging kunnen maken. Zeker bij ingrijpende ontwikkelingen als de energietransitie. Raadslid Vink: ‘‘Een gewogen afweging met duidelijke criteria, signalen uit de stad en expertadviezen op o.a. het gebied van gezondheid en natuur moet zorgvuldig gemaakt worden. Het is goed dat we nu met het aangenomen voorstel daadwerkelijk een afwegingskader krijgen zodat die zorgvuldige afweging gemaakt kan worden.’’