Klimaatminister Jetten ontvangt Klimaatagenda D66 Amsterdam

Met 130 acties naar een duurzaam, circulair en klimaatbestendig Amsterdam. De klimaatcrisis aanpakken kan niet wachten, het is do or die. D66 Amsterdam heeft daarom bovenop het verkiezingsprogramma een klimaatagenda opgesteld met 130 acties om van Amsterdam een duurzame stad te maken en de CO2-reductie te versnellen. Zo moeten we onder andere huizen isoleren, de economie verduurzamen en de stad vergroenen. De klimaatagenda hebben we overhandigd aan Klimaatminister Jetten! Lijsttrekker Reinier van Dantzig: “Deze nieuwjaarsreceptie presenteren we niet voor niets de klimaatagenda. De aanstormende klimaatcrisis is zo allesomvattend dat het aan de basis ligt van alle problemen en zorgen in de stad. We moeten nu actie nemen. Dit is de deciding decade!

Het klimaat kan niet wachten 

We zitten in de grootste crisis ooit. Een crisis die zo allesomvattend is dat het aan de basis ligt van alle andere problemen en zorgen in de stad. Dit is het moment om nog in te grijpen. Wij kunnen de klimaatcrisis nu nog afwentelen. Het is kiezen voor onze kinderen. Het is kiezen voor de toekomst van de stad. Het is kiezen vóór een gezond klimaat. Daarom overhandigen wij onze klimaatagenda aan de nieuwe Klimaatminister Rob Jetten! We moeten onze CO2-uitstoot drastisch verminderen; D66 heeft de ambitie de CO2-uitstoot te reduceren met 60% in 2030. Lijsttrekker Van Dantzig: “Om de ambities te halen moeten we alles uit de kast trekken, door te isoleren, transitie naar circulair aan te slingeren én iedereen (financieel) in de gelegenheid te stellen om een steentje te kunnen bijdragen.”

Isoleren, geen dak onbenut en draagvlak   

Isoleren is hét sleutelwoord voor het verminderen van ons energieverbruik. Bovendien levert het flinke financiële besparingen op. Ook moet geen dak onbenut blijven. Met onder andere een GroeneDaken-fonds wil D66 het groene gebruik van daken stimuleren. De honderd grootste daken van Amsterdam zijn goed voor 15% van het totale potentieel aan Amsterdamse zonne-energie! Draagvlak voor de klimaatplannen en energietransitie is cruciaal. We betrekken inwoners bij ingrijpende beslissingen in hun leefomgeving en zorgen ervoor dat informatie begrijpelijk, toegankelijk en goed beschikbaar is. Van Dantzig: “We moeten de urgentie voor de klimaatplannen duidelijk uitdragen en het draagvlak onder Amsterdammers verdienen. We gaan voor elk gebied in de aardgasvrije wijkenaanpak een burgerberaad opzetten. Zo wordt gezocht naar de meest betaalbare en rendabele oplossingen die het beste passen bij de situatie en woonomgeving, in plaats van één standaardoplossing voor iedereen.”

Klik hier voor de hele klimaatagenda 2022-2026!