Toegankelijkheid openbare ruimte

D66 zet zich onverminderd in voor de toegankelijkheid van onze straten, stoepen, openbaar vervoer en alle andere publieke ruimtes. Naar aanleiding van twee voorstellen van raadsleden Jan-Bert Vroege en Yassmine el Ksaihi is de openbare ruimte weer een stukje toegankelijker geworden. El Ksaihi: ‘‘Bewegen door de openbare ruimte is niet altijd even makkelijk met alle wegwerkzaamheden en algehele drukte in de stad. Zeker niet als je een beperking hebt. Het is goed dat er nu uitvoering is gegeven aan een tweetal concrete voorstellen om dit te verbeteren.’’

Betere toets op toegankelijkheid tijdens werkzaamheden

D66 en GL hebben voorgesteld om voorafgaand aan werkzaamheden beter te toetsen op toegankelijkheid tijdens werkzaamheden. Tijdens wegwerkzaamheden is het vaak lastig om met je fiets of te voet langs de bouwplaats te komen. Omleidingen of planken over zand zijn niet voor iedereen goed begaanbaar. Zeker niet als je een fysieke of visuele beperking hebt. Het voorstel van D66 is aangenomen en inmiddels zijn er gesprekken geweest tussen Cliëntenbelang Amsterdam en de gemeente om tot een goede uitvoering van het voorstel te komen. Vroege: ‘‘Ik ben blij dat de motie inmiddels uitgevoerd wordt. Ook ben ik zeer tevreden dat er maatwerk geleverd gaat worden en dat Cliëntenbelang beter betrokken gaat worden bij de voorgestelde maatregelen bij werkzaamheden.’’ 

Betere communicatie rondom toegankelijkheid

Goede communicatie rondom werkzaamheden is erg belangrijk. Het voorstel van D66 en GL om de communicatie te verbeteren en te toetsen bij Cliëntenbelang Amsterdam is aangenomen en wordt nu ten uitvoering gebracht. Er worden gesprekken georganiseerd met ervaringsdeskundigen en bewoners met verschillende beperkingen of behoeften in de openbare ruimte. Ook wordt de terugkoppeling en afhandeling van meldingen verbeterd. El Ksaihi: ‘‘Het is erg belangrijk dat mensen op de hoogte zijn van werkzaamheden. Dan kunnen ze hun reis hierop aanpassen. Als je met een beperking overvallen wordt door omleidingen en planken over zand dan kan iemand daar behoorlijke hinder aan ondervinden. Het is goed dat de communicatie nu in samenspraak met bewoners en ervaringsdeskundigen verbeterd gaat worden.’’

Wil je meer informatie rondom deze voorstellen? Klik dan hier voor meer informatie over de verbetering van de communicatie en klik hier voor meer informatie over de verbetering in toetsing op toegankelijkheid.