Verduurzaming

We willen naar een CO2-neutrale gebouwde omgeving. Wat D66 betreft, ligt de prioriteit voor komende jaren dan ook op wat overal wèl kan, wat betaalbaar is en snel effect sorteert.

  • Isoleren is hét sleutelwoord om ons energieverbruik te verminderen. Er komt een stedelijk isolatieprogramma met onderwijsinstellingen dat werkgelegenheid bevordert.
  • Door huizen beter te isoleren dringen we aardgasgebruik fors terug. Juist in Amsterdam, waar relatief veel oude bebouwing is, valt daardoor enorme klimaatwinst te behalen.
  • Door (tussen)oplossingen zoals hybride warmtepompen en elektrisch koken kan extra aardgas bespaard worden.
  • We helpen vve’s bij verduurzaming van woningen en versoepelen de voorwaarden voor een duurzaamheidslening.
  • D66 stimuleert de aanleg van duurzame daken: groene daken die werken op zonne164 energie en biodiversiteit en klimaatadaptatie bevorderen.
  • Amsterdam zet een GroeneDaken-fonds op. Amsterdammers kunnen een aandeel kopen.
  • o Zij ontvangen jaarlijks meer rente dan dat zij nu op hun spaarrekening krijgen. Hierdoor verdienen huiseigenaren, vve’s, bedrijven en woning coöperaties aan het verhuren (en vergroenen) van hun dak (zonder een investering van tijd en geld); 
  • o Het fonds realiseert zo groene daken, terwijl investeerders en dak bezitters er beide aan verdienen. Dat is goed voor de economie én goed voor het klimaat;
  • o Duurzaamheidsmakelaars van het GroeneDaken-fonds brengen alle geschikte daken in kaart en huren deze van de eigenaar. Naast isoleren.