Bouwen en reguleren 

We zorgen voor betaalbare woningen in alle segmenten door de bestaande voorraad waar dat kan te reguleren en de bouwproductie op te schroeven. 

 • We zetten in op de bouw van 9.000 woningen per jaar, met een woningbouwprogrammering van 30% sociale huur, 40% middenhuur en -koop, en 30% huur en koop in het hogere segment.
 • We voegen meer woningen uit het middensegment in verhouding tot sociaal toe. Dit segment is momenteel in de stad onvoldoende beschikbaar, terwijl met name dit segment bijdraagt aan doorstroming vanuit de sociale huursector.
 • In het middensegment reserveren we 30% voor sociale koopwoningen tot € 325.000.
 • We zorgen ervoor dat 50% van de nieuw te bouwen woningen betaalbaar en beschikbaar wordt voor middeninkomens (€35.000 – €70.000 bruto-inkomen per jaar).
 • De wachttijd voor een sociale huurwoning is 13 jaar. Dat willen we terugdringen. Oplossingen zien we in de nieuwbouw – 30% van het totaal aantal nieuwe woningen –maar ook in het bevorderen van doorstroming in de bestaande voorraad.
 • We oormerken 30% van de nieuwe woningen in het sociale segment voor jongeren en studenten.
 • Bij nieuwbouw hebben we speciale aandacht voor starters en gezinnen. We kijken hierbij scherp naar de grote van de woning, de benodigde voorzieningen en de betaalbaarheid.
 • Met 30% nieuwbouw in het hogere segment voor koop en huur kunnen er – ondanks een gemeentelijke bezuinigingsopgave – toch voldoende grondopbrengsten zijn om komende jaren door te blijven bouwen.
 • We breiden de voorrangsregeling voor cruciale beroepen fors uit in sociaal en middenhuur, met specifieke aandacht voor leraren om het lerarentekort op te lossen. We onderzoeken mogelijkheden voorrang te geven bij het kopen van een woning.
 • Huizen zijn er om in te wonen. We zorgen voor opkoopbescherming van goedkope en middeldure huizen in de hele stad doormiddel van de woonplicht.
 • Koopwoningen vergen extra inzet in bouw en regulering. We gaan meer betaalbare koopwoningen realiseren. Voor nieuwbouw-koopwoningen voeren we een woonplicht in.
 • Waar mogelijk zorgen we voor een antispeculatiebeding bij de verkoop van woningen.
 • Particuliere vakantieverhuur blijft alleen mogelijk met een vergunning en wordt in drukke wijken niet toegestaan. In de rest van de stad blijft het maximum aantal nachten dertig.
 • We blijven ons sterk maken bij de Rijksoverheid voor het reguleren van huurprijzen in het middensegment en zullen in Amsterdam alle middelen die wij tot onze beschikking hebben inzetten voor het reguleren van het middensegment.