Huizenruil blijft mogelijk in Amsterdam

Amsterdammers kunnen hun huis blijven ruilen voor vakantie, als er geen sprake is van betaling of op geld waardeerbare tegenprestatie. Het voorstel van D66-raadslid Suleyman Aslami hiervoor werd vandaag aangenomen. Huizenruil wordt nu niet per definitie gezien als toeristische verhuur. Aslami: “Het is belangrijk dat directe huizenruil tussen familie of vrienden mogelijk blijft. Ook als deze huizenruil op een platform plaatsvindt; zolang er geen sprake is van betaling of iets wat daarop lijkt, dan is er volgens D66 geen sprake van toeristische verhuur.”

Huisvestingsverordening

Bij toeristische verhuur moet de verhuurder een vergunning hebben, de huurder toeristenbelasting betalen en mag de woning slechts voor een maximum van dertig dagen worden verhuurd, dat volgt uit de Huisvestingsverordening van Amsterdam. D66 wil niet dat  alle vormen van huizenruil onder toeristische verhuur vallen. Aslami: “Het moet gewoon mogelijk zijn om je huis te ruilen en op die manier op vakantie te gaan.”

Huizenruil geen toeristische verhuur

Aslami heeft in meerdere debatten vragen gesteld aan het college over de definitie van toeristische verhuur, met als inzet dat directe huizenruil tussen familie en vrienden mogelijk blijft. Ook als de huizenruil tot stand komt op een platform, zonder betaling of op geld waardeerbare tegenprestatie, dan is het volgens D66 geen toeristische verhuur. Na deze voorstellen is zeker dat Amsterdammers op deze manier hun huis kunnen blijven ruilen.