D66 wil meer actie tegen het lerarentekort in Amstelveen

Amstelveen, 14 juli 2022Amstelveen kampt met een steeds groter tekort aan leraren. D66 wil dat de gemeente schooldirecteuren maximaal helpt bij het oplossen van dit probleem.

Oplopend tekort

Steeds vaker hebben kinderen in Amstelveen geen vaste leraar voor de klas, worden klassen naar huis gestuurd en zijn schooldirecteuren gedwongen om tegen torenhoge tarieven externe inhuurkrachten voor de klas te zetten.
Hoewel het lerarentekort in Amstelveen kleiner is dan in veel andere gemeenten, krijgt het steeds sneller een grotere omvang. Op een aantal scholen is dit een dreiging voor de kwaliteit van het onderwijs.

Schooldirecteuren op alle mogelijke manieren bijstaan

Over de landelijke maatregelen van het kabinet om het lerarentekort tegen te gaan, is de lokale fractie van D66 positief. Zo gaan leraren, schoolleiders en andere personeelsleden van basisscholen meer verdienen, krijgen leraren meer tijd voor scholing en ontwikkeling en wordt er ingezet op het verlagen van de werkdruk.
Toch vindt D66 dat er meer moet gebeuren.

Saloua Chaara, woordvoerder onderwijs van D66: “D66 heeft de ambitie neergelegd om van Amstelveen de beste onderwijsstad van Nederland te maken. Maar elke ambitie in het onderwijs valt of staat met genoeg goede leraren voor de klas. Hoewel er landelijk goede stappen worden gezet om het lerarentekort tegen te gaan, zullen de resultaten over een paar jaar pas zichtbaar zijn en wordt het tekort in Amstelveen eerst groter, voordat de situatie beter wordt”.

Daarom wil D66 dat de gemeente – aanvullend op de landelijke maatregelen – schooldirecteuren op alle mogelijke manieren bijstaat bij het oplossen van dit probleem. Dit kan bijvoorbeeld door het woon-werkklimaat in Amstelveen aantrekkelijker te maken, door te helpen met de werving en begeleiding van zij-instromers en door met een aanbod van sport, kunst en cultuur op school het tekort aan leraren op te vangen.

Ambitieus actieplan

Deze oproep deed D66 bij de laatste raadsvergadering. De fractie vroeg het college van burgemeester en wethouders om samen met het onderwijs en de kinderopvang tot een ambitieus actieplan te komen met daarin oplossingen die de pijn op de korte termijn op zijn minst verzachten. Het college gaf aan hiermee aan de slag te gaan.

14072022 - D66 wil meer actie tegen het lerarentekort in Amstelveen

Beeld: D66