Harmen van der Steenhoven

Harmen van der Steenhoven – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Harmen van der Steenhoven (1992) zit sinds 2014 in de gemeenteraad. Hij is de fractievoorzitter en woordvoerder voor financiën en veiligheid. In het dagelijks leven is hij ondernemer.

  • 29 jaar
  • Ouder Amstel
  • Amstelveen
  • Hij/hem

Nu het stof van de coronapandemie langzaam neerdaalt wordt steeds meer duidelijk welke opgaven er nog voor ons staan de komende jaren. Wat mij betreft zijn de drie meest tastbare uitdagingen diegene op het terrein van onderwijs, woningbouw en duurzaamheid. Daar ga ik me de komende periode als fractievoorzitter graag sterk voor maken.

Voor mij persoonlijk zijn daarnaast nog een aantal specifieke uitdagingen relevant. De eerste is het realiseren van een meer open en transparante bestuurscultuur. Na de val van het vorige kabinet is het in mijn ogen hoog tijd om ook in Amstelveen het vertrouwen tussen de (lokale) overheid en inwoners te verbeteren. Juist als lokaal fractievoorzitter kan ik hieraan bijdragen. In mijn recente zomercolumn heb ik hier al een aantal ideeën voor genoemd.

Een andere opgave voor de komende jaren ligt in het realiseren van cultuur waar iedereen zichzelf kan zijn ongeacht seksuele voorkeur, huidskleur of geloof. Een geweldsincident vorig jaar in Westwijk liet des te meer zien waarom hiervoor extra inzet noodzakelijk is. Bijvoorbeeld door in te zetten op meer preventie (denk aan gesprekken en voorlichting op scholen over verschillen tussen mensen) en meer handhaving bij excessen. Bijvoorbeeld door straatintimidatie op lokaal niveau te verbieden.

De komende jaren zijn er een groot aantal uitdagingen die vragen om politici met ideeën en ambities. Samenwerken met collega-raadsleden aan creatieve oplossingen voor de problemen van deze tijd is waarom ik de politiek ben ingegaan en waarom ik me ook graag de komende vier jaar wil blijven inzetten namens D66 voor Amstelveen.

Met mijn teckel Lenno en vrouw Sharon een rondje lopen in het Amsterdamse bos

De gemeente Amstelveen heeft een ontzettend gunstige ligging ten opzichte van bijvoorbeeld Schiphol en Amsterdam en ligt geweldig midden in het groen. Komende jaren moeten we ervoor waken dat onze succesvolle ligging er niet voor zorgt dat Amstelveen alleen nog voor de ‘happy-few’ bereikbaar is. Juist door radicaal te kiezen voor kansengelijkheid, bijvoorbeeld in het onderwijs, bieden we iedereen dezelfde kans op een goede start in Amstelveen.

Een financiële regeling voor ouders voor hulp bij huiswerkbegeleiding of bijvoorbeeld een typcursus
Het invoeren van een verbod op straatintimidatie. Om zo op te komen voor onze vrouwen, mannen en LHBTI’ers.
Een extra subsidieregeling voor huurders voor het isoleren van hun woningen. Juist voor huurders kunnen we op het terrein van klimaat nog veel extra doen in Amstelveen.