Maarten de Haan

Maarten de Haan – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Maarten de Haan werkt als duurzaamheidsmanager in de voedselverwerkende sector. Hij is raadslid en woordvoerder op het gebied van duurzaamheid en groen.

  • 48 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Hij/hem

“Bewoners beter helpen met de energietransitie”

Na de klimaatconferentie van Parijs en de verschillende IPCC-klimaatrapportages werd het mij duidelijk dat we het roer flink moeten omgooien om deze planeet leefbaar te houden voor toekomstige generaties.
We moeten nu beginnen met die verandering om de impact te beperken.
Naast het ontwikkelen van duurzame initiatieven in mijn directe omgeving en op mijn werk, wil ik mij ook inzetten om van Amstelveen een duurzame en groene gemeente te maken, dat is waar ik voor sta.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Schaatsen op de Poel, een onvergetelijke ervaring.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Een gemeente die een voortrekkersrol neemt om de duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Routekaart opstellen voor CO2-reductie
  • Meer geld om klimaatambities te behalen
  • Bewoners beter helpen met de energietransitie