Floor Gordon

Floor Gordon – lijsttrekker D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66
Floor Gordon is vanaf 2018 wethouder op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, duurzaamheid, economische zaken en groen. Tussen 2014 en 2018 was zij lid van de gemeenteraad.

  • 44 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Zij/haar


“Individuele vrijheid, rechtvaardigheid en tolerantie zijn voor mij belangrijke waarden”

‘Ik ben moeder van drie zonen en getrouwd met een Amerikaanse man. De afgelopen periode was ik wethouder en voor de komende periode ben ik wethouderskandidaat. Ik vind Amstelveen een fijne plek om te wonen: dagelijks geniet ik van onze groene omgeving, het groen in de straten, de betoverende parken en open polders. Ook de goede infrastructuur, voorzieningen van hoge kwaliteit, vrijheid, veiligheid en verdraagzaamheid maken dat ik me hier thuis voel’.

Een wandeling door de Braak gaf ons de doorslag om vanuit Amsterdam naar Amstelveen te verhuizen. Nu woon ik dus vlakbij de prachtige heemparken Jac. P. Thijssepark en de Braak, maar de Middelpolder/Amstelscheg is denk ik toch mijn lievelingsplek.
In het oude veenlandschap van de Middelpolder is al honderden jaren niets veranderd. Dat vind ik bijzonder. Ik loop hier vaak en geniet van de slootjes, dijklichamen met knotwilgen, vogels en koeien. De aanblik van Amsterdam en Amstelveen ver op de achtergrond, versterkt het gevoel van ruimte en lucht. Ultiem!

Amstelveen kan laten zien dat het met ambitie en verstand koploper kan worden in energiereductie en het vergroten van de duurzame opwek, op een manier dat alle Amstelveners mee kunnen doen aan de energietransitie. Daarnaast kan Amstelveen het onderwijs versterken, zodat ieder kind een rijke schooldag en gelijke kansen krijgt.
Amstelveen kan inzetten op behoud van het goede, namelijk een prettige en goed bereikbare woonplek, economisch sterk, internationaal georiënteerd, groen en goede voorzieningen. Een visie ontwikkelen op een toekomstbestendige ruimtelijke ordening. En Amstelveen kan het voortouw nemen in het versterken en verbeteren van de relatie tussen gemeente en inwoners. We kunnen meer vertrouwen stellen in de vindingrijkheid, creativiteit en het ondernemerschap van mensen in de stad.

Het leveren van een maatschappelijke bijdrage is voor mij belangrijk. Graag draag ik bij aan een toekomstbestendige wereld, zodat ook onze kinderen en kleinkinderen hier van kunnen genieten. In Amstelveen kan ik dit heel concreet waarmaken. Individuele vrijheid, rechtvaardigheid en tolerantie zijn voor mij belangrijke waarden. Vanuit deze persoonlijke waarden zal ik mij ook de komende jaren met optimisme en passie blijven inzetten voor Amstelveen.