Youssef Ben Idder

Youssef Ben Idder – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Youssef Ben Idder, geboren in Amsterdam, opgegroeid in Uithoorn en al jaren woonachtig in Amstelveen.

  • 43 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Hij/hem

“Verbeteren van verkeersveiligheid”

Sinds oktober 2019 ben ik gemeenteraadslid, nu ruim 2 jaar doe ik dit met veel plezier en energie. Daarvoor was ik burgerraadslid en heb ik de nodige ervaring op kunnen doen voor verschillende onderwerpen.

D66 heeft de afgelopen jaren hele mooie resultaten geboekt. Zelf heb ik de afgelopen periode een bijdrage kunnen leveren op het gebied van het in kaart brengen en aanpakken van verkeersonveilige verkeerslocaties, extra halte toevoegen (Bedrijventerrein Amstelveen-Zuid, BTAZ) voor de Amsteltram, en een voorstel geïnitieerd om bushokjes te verduurzamen.

Ook zijn er de komende jaren genoeg uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan het mobiliteitsvraagstuk, het wordt steeds drukker op de weg en gezien het feit dat het aantal verkeersslachtoffers niet daalt vraagt om oplossingen. Ook parkeerproblematiek dient aangepakt te worden, betaald parkeren is geen doel op zich maar kan wel overlast tegengaan.

Vele inwoners zijn afhankelijk van het openbaar vervoer, in Amstelveen is het openbaar over het algemeen goed op orde, toch zijn er zaken die verbeterd kunnen worden, niet iedere wijk is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook op het gebied van verduurzaming zijn er genoeg uitdagingen die aangepakt moeten worden, één voorbeeld daarvan is de energietransitie.

Mijn drijfveer is om voor verschillende onderwerpen, zoals duurzaamheid, verkeersveiligheid, Amstelveen naar een hoger niveau te tillen.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Amsterdamse Bos, mooie locatie voor een wandeling of fietstocht.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Inwoners meer gaan betrekken. Het overbruggen van de kloof tussen inwoners en politiek zou een prioriteit moeten gaan worden. Inwonersparticipatie en bewonersinitiatieven zijn instrumenten die hierbij kunnen helpen.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Verbeteren van verkeersveiligheid
  • Verbeteren van openbaar vervoer
  • Het verduurzamen van bushokjes