Robert Zuidbroek

Robert Zuidbroek – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Robert Zuidbroek (1981) is momenteel raadslid Bestuur en Organisatie, Economische Zaken, Emancipatie en Participatie. Hij is ook als verenigingsjurist en privacy-officer werkzaam voor D66 in Amstelveen.

  • 42 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Hij/hem

In 2014 kwam ik in de raad. Een enorme eer om de afgelopen acht jaren raadslid te zijn in Amstelveen. En met een bijzonder laatste anderhalf jaar door corona. Als fractie hebben we mooie dingen gerealiseerd, bijvoorbeeld in de vorm van steun voor ondernemers of op het gebied van diversiteit.
Mijn initiatief voor de roze loper in Amstelveen is een mooi voorbeeld, maar ook het onderzoek naar een inclusief Amstelveen. Punten waar wat mij betreft D66 de komende jaren aandacht op moeten blijven houden.

D66 heeft ook bestuurlijke vernieuwing een zet vooruit gegeven, bijvoorbeeld door nieuwe wethouders te bevragen voorafgaand aan hun benoeming. Ook de komende jaren zullen we moeten blijven werken aan voorstellen die passen bij een moderne, open en inclusieve gemeente.
Vanaf mijn plek op de lijst zal ik, vanuit welke rol dan ook, er scherp op blijven dat deze onderwerpen wat D66 betreft op de politieke agenda blijven. Met dit mooie team kijk ik er naar uit!

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Het Amsterdamse Bos. Zowel bos als groot stadspark waar ik aan het begin of einde van de dag even mijn gedachten leeg kan maken.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

Kansen voor een inclusieve stad. Amstelveen is op dit punt goed onderweg, maar er liggen nog kansen. Bijvoorbeeld daar waar een open gemeente ook een digitale gemeente is. Grote stappen in de goede richting zijn gezet, maar corona heeft ons ook geleerd dat er nog veel meer digitaal kan (en soms moet).

Daarnaast betekent een inclusieve stad ook kijken hoe alle aspecten van samen leven betekent dat iedereen op een eigen manier kan genieten van de stad. Bijvoorbeeld, hoe blijft het bos voor zowel de natuurliefhebber als concertganger toegankelijk. Maar ook hoe blijf je de verschillende gemeenschappen betrokken houden bij de stad.
Wat kun je als stad betekenen voor LHBTI’ers met een bi-culturele achtergrond?

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Durf met een open blik te kijken naar participatie in de gemeente. Durven we een pilot in de vorm van een omgekeerde right to challenge aan? Dit zou een mooi voorstel zijn vanuit de raad.
  • Eerder heb ik samen met GroenLinks en PvdA het onderwerp Shelter City op de agenda gezet. Ik zou graag zien dat dit aankomende raadsperiode ook verwezenlijkt wordt.
  • Tot slot zijn er op diversiteit en inclusie nog veel initiatieven te verwezenlijken. Bijvoorbeeld op het gebied van sport en diversiteit. Samen met PvdA en GroenLinks vormt D66 op dit onderwerp al een mini-coalitie. Het is belangrijk elkaar ook komende periode op dit onderwerp te blijven vinden.