Tawros Aslanjan

Tawros Aslanjan – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Tawros Aslanjan is de huidige fractiewoordvoerder ruimtelijke ordening en wonen. Hij is werkzaam als zelfstandig ondernemer.

  • 33 jaar
  • Dresden (Duitsland)
  • Amstelveen
  • Hij/hem

“Kansenongelijkheid in Amstelveen aanpakken”

D66 heeft de afgelopen vier jaar veel kunnen bewerkstelligen in Amstelveen. Er waait een progressieve liberale wind door de stad. Amstelveen is een stad in beweging. Grote infrastructurele projecten zijn in gang gezet of inmiddels afgerond, denk maar aan de verbreding van de A9 en de aanleg van de Amstelveenlijn.
Voor het Stadshart bestaan plannen die helpen ons centrum aantrekkelijker en levendiger te maken.

We zijn op de goede weg, en ik ben er trots op dat ik daar als gemeenteraadslid van D66 mijn steentje aan heb kunnen bijdragen. Maar we zijn er nog niet.
De coronacrisis heeft de afgelopen anderhalf jaar veel invloed gehad. Niet alleen op onze inwoners en het lokaal bestuur, maar ook op de Amstelveense middenstand. Dankzij steunmaatregelen vanuit de Rijksoverheid en de inzet van Gemeente Amstelveen, hebben ondernemers de crisis relatief goed doorstaan. Nu wacht hen een spannende tijd: kunnen zij het hoofd boven water houden, wanneer de steunmaatregelen op hun einde lopen?
Hier ligt mijns inziens een taak voor de lokale overheid.

Lokale ondernemers verdienen onze steun, juist nu. Ze zijn broodnodig om Amstelveen als prettige woonomgeving te behouden.

Ook wanneer je de coronacrisis buiten beschouwing laat, staan ons de komende vier jaar nog genoeg uitdagingen te wachten. D66 heeft zich de afgelopen periode ingezet voor de realisatie van betaalbare woningen, in de huur- en koopsector. Zo zijn kantoorgebouwen gesloopt om plaats te maken voor nieuwe woningen of zijn deze waar mogelijk omgevormd tot wooneenheden.
Het is echter niet genoeg: de druk op de woningmarkt blijft groot, en dus blijft dit een actueel thema. In Amstelveen moet plek zijn voor iedereen, ook voor jongeren, starters en mensen met een middeninkomen. Veel ruimte om te bouwen is er echter niet meer.

Naast de Scheg en Nieuw Legmeer zijn er geen grote uitbreidingslocaties. Dit vraagt om creatieve oplossingen, waarbij de waarden van Amstelveen niet in het geding komen. We moeten onze unique selling points als ruimte, groen en rust niet verloochenen, want daarmee wordt ook het woongenot van onze huidige inwoners aangetast.
Bouwen moet, maar niet overal. En niet ten koste van alles.

Lievelingsplek in je gemeente (en waarom?)

Van klein veenwerkersgehucht in de dertiende eeuw is Amstelveen uitgegroeid tot een gemeente met bijna 90.000 inwoners. Het Oude Dorp is altijd de spil geweest van Amstelveen. Zeker de laatste jaren treedt het Oude Dorp meer en meer uit de schaduw.
Het Oude Dorp bloeit als nooit te voren met als middelpunt het Museum JAN, en een breed en gevarieerd aanbod aan winkels en horeca, van bruine kroegen, traditionele pizza’s, de beste ijssalon van Nederland tot een Michelin sterrenrestaurant. Mooi gelegen aan de Poel biedt het Oude Dorp ook wandelroutes en recreatiemogelijkheden.

Zoals de Veenwerkers vroeger hard werkten om in hun onderhoud te voorzien werken de huidige ondernemers hard om hun klanten optimale service te bieden. Het Oude Dorp is voor mij dan ook een van de mooiste plekken in Amstelveen.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De komende vier jaar zal meer duidelijk worden over de plannen voor het Stadshart. De cultuurstrip moet op de schop om het plein bruisender te maken. De verlevendiging van het Stadshart biedt niet alleen kansen voor de kunst- en cultuursector, maar ook voor ondernemers. Niet alleen het Stadshart verdient echter aandacht, datzelfde geldt voor het Oude Dorp. Door deze beter met elkaar te verbinden, wordt de aantrekkelijkheid van Amstelveen enkel vergroot.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wil veranderen?

  • Het realiseren van betaalbare huur- en koopwoningen, waarbij de focus moet liggen op betaalbare koop.
  • Investeren en versterken van het groene karakter van Amstelveen.
  • Het aanpakken van kansenongelijkheid in Amstelveen.