Saloua Chaara

Saloua Chaara – D66 Amstelveen - Beeld: Barbara Salem/D66

Saloua Chaara is sinds 2014 gemeenteraadslid en woordvoerder voor de onderwerpen onderwijs, jeugd, en werk en inkomen. In het dagelijks leven werkt ze voor het ministerie van Sociale Zaken in Den Haag.

  • 37 jaar
  • Amsterdam
  • Amstelveen
  • Zij/haar

“Gelijke kansen voor álle kinderen via de beste en meest inclusieve scholen in Amstelveen”

Dit is mijn tweede termijn als raadslid voor Amstelveen. Ik ben actief geworden voor D66 omdat ik geloof in vrijheid, tolerantie en kansengelijkheid. Omdat ik iets wil doen tegen sociale onrechtvaardigheden in de samenleving. Omdat ik op wil komen voor kinderen en jongeren die opgroeien in een weinig stimulerende omgeving. Maar ook omdat ik mensen die om welke reden dan ook op achterstand staan, kansen wil bieden om hun vrijheid te benutten en de beste versie van zichzelf te zijn.

Het mooie aan Amstelveen vind ik haar verscheidenheid. Zowel als het gaat om de inrichting van onze stad als om de samenstelling van de bevolking. Amstelveen is één van de groenste gemeenten van Nederland waar je bijvoorbeeld lekker kunt sporten en recreëren, maar heeft tegelijkertijd een sterk stedelijk karakter vol kunst, cultuur en voorzieningen waardoor wonen en werken hier aantrekkelijk is. Het is een stad waar 134 nationaliteiten harmonieus samenleven en waar veel aandacht is voor ontmoeting, inclusie en toegankelijkheid. Ik blijf het inspirerend vinden hoe Amstelveen iedereen iets te bieden heeft en hoe de grootste kracht van onze bijzondere stad in haar verscheidenheid ligt.

Mijn lievelingsplek in Amstelveen is toch echt de Middelpolder, een plek dichtbij mijn huis waar ik regelmatig vroeg in de ochtend of aan het einde van de dag te vinden ben. Om tot rust te komen, om mijn gedachten te ordenen of om gewoon te genieten van het groen dat onze prachtige stad te bieden heeft.

Amstelveen kent een aantal opgaven die schreeuwen om de progressieve benadering van D66! De geplande groei van onze stad maakt dat we kunnen zorgen voor meer betaalbare woningen voor iedereen in gemengde wijken waarin voor alle inkomensgroepen ruimte is. Juist ook jongeren die de eerste of de tweede stap in hun wooncarrière willen zetten.
Het aanpakken van (gevolgen van) klimaatverandering biedt kansen om Amstelveen klaar te maken voor de toekomst. Met duurzame huizen, schone en duurzame energie en veel groen in de Amstelveense wijken. Ik vind het belangrijk dat we zorgen voor een rechtvaardige uitvoering waarbij iedereen mee kan doen, de vervuiler betaalt en er hulp is voor wie dit nodig heeft.

In alles wat ik doe of laat is het zorgen voor gelijke kansen een duidelijke rode draad. Zo wil ik me hard blijven maken voor de beste en meest inclusieve scholen in Amstelveen. Omdat ik geloof dat inclusieve samenleving begint bij inclusieve scholen waar kinderen samen leren, spelen en opgroeien. Waar je ook vandaan komt, wie je ouders ook zijn en ongeacht een eventuele ziekte of beperking.
Ik accepteer niet dat kinderen met bijvoorbeeld autisme, een chronische ziekte of een lichamelijke beperking, te snel worden doorverwezen naar het speciaal onderwijs omdat scholen niet goed weten aan te sluiten bij wat deze kinderen nodig hebben. Voor deze kinderen moet veel meer op reguliere scholen plaatsgemaakt worden.