Onze plannen op een begrijpelijke manier.

Voor een vrije, kansrijke en groene stad – Stem D66

Een groene en schone stad
D66 heeft grote plannen voor het klimaat.
We willen dat alle Amstelveners mee kunnen doen om het klimaat beter te maken.
We willen huizen isoleren, zodat mensen minder energie hoeven gebruiken.
We willen schone auto’s en bussen en minder uitlaatgas in de stad.
We willen Amstelveen groener maken met meer bomen en planten.

Meer en betere huizen
Alle Amstelveners moeten gelijke kansen hebben op woning die zij kunnen betalen.
D66 bouwt huizen die weinig energie gebruiken.
D66 zorgt voor groene buurten. En voor wijken met verschillende huizen, voor arm en rijk, oud en jong. We willen wijken waar je fijn kunt wonen en leven.
We willen eerst nieuwe huizen bouwen voor jonge mensen die nog geen huis hebben. En ook voor oudere mensen die graag kleiner willen wonen.

Het beste onderwijs

D66 wil de beste scholen voor alle kinderen. School is belangrijk voor later. Je hebt later meer vrijheid en meer kansen.
D66 wil moderne scholen en een veilige omgeving bij de school.
D66 wil dat kinderen kunnen kiezen uit verschillende scholen.
We willen genoeg leraren voor de klas en begeleiding voor huiswerk op school.
D66 vindt het belangrijk dat kinderen de taal goed leren. En dat kinderen ook leuke dingen leren op school, zoals sport, kunst en muziek.

Vertrouwen in de overheid
D66 wil dat gemeente Amstelveen een eerlijke en betrouwbare gemeente is.
Een gemeente waar bewoners welkom zijn en die luistert naar bewoners. En een gemeente die inwoners helpt als dat nodig is.
We willen dat de gemeente zaken snel en eenvoudig regelt.
D66 wil dat inwoners kunnen meepraten en meebeslissen.
In alle wijken komt een contactpersoon voor de buurtbewoners.

Je bent pas vrij als iedereen vrij kan zijn. Meedoen begint bij begrijpen waar het over gaat.
D66 gelooft in gelijke kans voor iedereen. Wie hulp nodig heeft, moet dat krijgen.

Wil je meer weten over onze plannen voor Amstelveen? Kijk dan op verder op deze website. Wil je uitleg over onze plannen? Neem dan contact op met:

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.