D66

investeren in wifi-punten; veiligheid blijft belangrijk

middelen nodig om nepnieuws te herkennen en betrouwbaarheid nieuwsbronnen te verifiëren

Meer participatie in Amstelveens kunst-, cultuur- en sportaanbod

Perfecte ligging t.o.v. verbindingen naar buitenlandse steden

Noodzaak voor vernieuwing is urgenter dan ooit

Financiering initiatieven scholen en maatschappelijke organisaties die leiden tot betere kansen voor jeugd

investeren in wifi-punten; veiligheid blijft belangrijk

middelen nodig om nepnieuws te herkennen en betrouwbaarheid nieuwsbronnen te verifiëren

Meer participatie in Amstelveens kunst-, cultuur- en sportaanbod

Perfecte ligging t.o.v. verbindingen naar buitenlandse steden

Noodzaak voor vernieuwing is urgenter dan ooit

Financiering initiatieven scholen en maatschappelijke organisaties die leiden tot betere kansen voor jeugd

Ego's aan de kant zetten en er voor elkaar zijn.

De wereld van CO₂-uitstoot, (in)directe emissies, beprijzing en emissies afkopen

Met voor- en vroegschoolse educatie een betere start op basisschool

Jongeren moeten ook na hun 18e kunnen blijven rekenen op passende zorg

Jongeren meer betrekken en invloed geven via een platform van, voor en door hen

Bouw nieuw sportcentrum naast bestaand sportcentrum niet wenselijk

Ego's aan de kant zetten en er voor elkaar zijn.

De wereld van CO₂-uitstoot, (in)directe emissies, beprijzing en emissies afkopen

Met voor- en vroegschoolse educatie een betere start op basisschool

Jongeren moeten ook na hun 18e kunnen blijven rekenen op passende zorg

Jongeren meer betrekken en invloed geven via een platform van, voor en door hen

Bouw nieuw sportcentrum naast bestaand sportcentrum niet wenselijk

Schriftelijke vragen over te nemen maatregelen om fietsdiefstallen te doen dalen

Gericht actieplan gewenst; straatintimidatie structureel monitoren

98% (!) geplaatst op school van 1e/2e/3e voorkeur

Blijk van waardering namens Amstelveense samenleving op Dag van de Leraar

Schriftelijke vragen over te nemen maatregelen om fietsdiefstallen te doen dalen

Gericht actieplan gewenst; straatintimidatie structureel monitoren

98% (!) geplaatst op school van 1e/2e/3e voorkeur

Blijk van waardering namens Amstelveense samenleving op Dag van de Leraar

D66 zet Amstelveense schoolleiders in het zonnetje op complimentendag

Met name inzet op realiseren starters- en seniorenwoningen

met mogelijkheden voor dagbesteding, scholing en participatie

D66 Amstelveen wil hulp voor (sociale) huurders bij bepaling juiste energielabels voor hun woning.

Wintercolumn #2 - Saloua Chaara - D66 wil actie voor inclusief onderwijs in Amstelveen

hierbij moet aandacht zijn voor inclusiever onderwijs dicht bij huis

D66 zet Amstelveense schoolleiders in het zonnetje op complimentendag

Met name inzet op realiseren starters- en seniorenwoningen

met mogelijkheden voor dagbesteding, scholing en participatie

D66 Amstelveen wil hulp voor (sociale) huurders bij bepaling juiste energielabels voor hun woning.

Wintercolumn #2 - Saloua Chaara - D66 wil actie voor inclusief onderwijs in Amstelveen

hierbij moet aandacht zijn voor inclusiever onderwijs dicht bij huis

Toont 24 van 62