Rijke schooldag van D66 krijgt navolging op meer Amstelveense scholen.


In november van vorig jaar introduceerden D66 en basisschool de Omnibus de eerste basisschool met een ‘rijke schooldag’ in Amstelveen. Dit is een schooldag waar onder andere sport, kunst en cultuur onder het dak van de school worden verenigd.
Binnenkort worden deze rijke schooldagen op meer basisscholen aangeboden. De gemeente trekt hier ruim een half miljoen euro voor uit. D66 is verheugd.

Rijke schooldag voor meer gelijke kansen
Onderwijs is een belangrijke motor voor kansengelijkheid. Toch wordt ongelijkheid op dit vlak voor een groot deel buiten schooltijd bepaald: wordt een kind voorgelezen, krijgt het hulp bij huiswerk, gaat het ook naar sport- of muziekles, of niet? Om te zorgen voor meer gelijke kansen wil D66 rijke schooldagen invoeren. Op rijke schooldagen worden voorschool, kinderopvang, sport, kunst, cultuur, huiswerkbegeleiding, muziek en het ontdekken van techniek en natuur zoveel mogelijk onder het dak van de school verenigd.
 
Breed animo voor verrijkte schooldag
Na de introductie van de rijke schooldag bij de Omnibus, bleek al snel dat meer scholen een verrijkte schooldag wilden. Om dit mogelijk te maken, stelt de gemeente een behoorlijk budget van ruim een half miljoen euro beschikbaar. Raadslid Saloua Chaara zegt: “D66 vindt het fantastisch dat de rijke schooldag zo snel navolging krijgt. Goed nieuws voor Amstelveense kinderen dat er zo wordt geïnvesteerd in hun ontwikkelmogelijkheden en kansen.”
 
Ambities voor de beste kansen
Hoewel D66 erg blij is met de stappen die zijn gezet, wil D66 méér doen om Amstelveense kinderen de beste kansen te geven. Saloua: “De coronacrisis heeft de kansencrisis verder blootgelegd. Tegen ongelijke kansen bestaat geen vaccin. Daar waar de meeste partijen in Amstelveen volgens hun verkiezingsprogramma eigenlijk de status quo behouden, durven wij fors te investeren in de beste kansen voor onze kinderen. Ons verkiezingsprogramma staat vol met plannen waarmee we dit voor elkaar willen krijgen.”