Benoemingen rond, nu aan de slag met ‘Warm hart voor Amstelveen’

Op 29 juni 2022 heeft de gemeenteraad vijf wethouders benoemd voor de bestuursperiode 2022-2026. De komende vier jaar zullen Herbert Raat en Adam Elzakalai (VVD), Floor Gordon en Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) samenwerken.

College van burgemeester en wethouders, 2022-2026

V.l.n.r. wethouder Herbert Raat, wethouder Adam Elzakalai, wethouder Frank Berkhout, burgemeester Tjapko Poppens, wethouder Floor Gordon, wethouder Marijn van Ballegooijen Beeld: Gemeenteraad Amstelveen

Portefeuilleverdeling

De portefeuilles van de vijf wethouders zijn als volgt verdeeld:

Wethouder Herbert Raat (VVD): mobiliteit (verkeer, vervoer, parkeren), kunst, cultuur en media, vergunningen en handhaving, welstand en monumenten, sport, Oude Dorp en recreatie;

Wethouder Adam Elzakalai (VVD): financiën, wonen, economische zaken, project A9 en Schiphol;

Wethouder Floor Gordon (D66): ruimtelijke ordening, Stadshart, duurzaamheid, groen en water, gezonde leefomgeving (milieu), spelrecreatie, natuur- en milieueducatie, participatie;

Wethouder Frank Berkhout (D66): onderwijs, jeugd, jeugdzorg, cultuureducatie, openbare ruimte, dierenwelzijn, gemeentelijke organisatie (ICT, Wet open overheid, inkoop, dienstverlening), vastgoed;

Wethouder Marijn van Ballegooijen (PvdA): zorg, welzijn en Wet maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen, gezondheid en diversiteit;

Burgemeester Tjapko Poppens: openbare orde en veiligheid, burgerzaken, horeca- en evenementenvergunningen, handhaving (woon-, adres- en identiteitsfraude), algemeen bestuur, Zorgvlied, regionale samenwerking en internationale betrekkingen.

Raads- en burgerleden

Ook raadsleden en burgerleden werden benoemd.

Voor D66 werd Maarten de Haan geïnstalleerd als raadslid, naast burgerleden Alice Wagenvoort en Rolf Koning.

vlnr Victor Frequin (VVD), Maarten de Haan (D66) en Rosalie Bouwman (PvdA) met burgemeester Tjapko Poppens.

29 juni 2022: de nieuw geïnstalleerde raadsleden Victor Frequin (VVD), Maarten de Haan (D66) en Rosalie Bouwman (PvdA) met burgemeester Tjapko Poppens. Beeld: Gemeenteraad Amstelveen

29062022-De nieuw benoemde burgerleden periode 2022-2026.

V.l.n.r. Ima Stokvis (VVD), David Koekoek (VVD), Fleur Costa Baiôa (BVNL), Alice Wagenvoort (D66), Rolf Koning (D66), burgemeester Tjapko Poppens, Philip Bodenstaff (50PLUS) Beeld: Gemeenteraad Amstelveen