Alles op alles tegen uitsluiting en discriminatie

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de ervaren discriminatie onder Amstelveners flink is toegenomen. Daar waar in 2016 14% van de volwassen Amstelveners zich weleens gediscrimineerd voelde, gaat het in 2020 om 23% (zo’n 16.000 inwoners). D66 heeft zorgen over de deze ontwikkeling en wil dat alles op alles wordt gezet om discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan.

Saloua Chaara en Robert Zuidbroek

Beeld: Chaara

Onderzoek van de GGD

In opdracht van de gemeente doet de GGD elke vier jaar grootschalig onderzoek naar de gezondheid van Amstelveners van 18 jaar en ouder. De resultaten daarvan worden in een zogenaamde gezondheidsmonitor gepresenteerd. De resultaten van het onderzoek helpen de gemeente en de GGD bij het vormgeven van hun beleid. In de gezondheidsmonitor komen verschillende onderwerpen aan de orde. Zoals ziekten en aandoeningen, welbevinden en sociale contacten, woonsituatie en geluidshinder, maar ook leefstijl, voeding en bewegen.

Zorgen over forse toename van ervaren discriminatie in Amstelveen

Uit de meest recente gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat de ervaren discriminatie fors is toegenomen onder Amstelveners. Daar waar in 2016 14% van de volwassen Amstelveners zich gediscrimineerd voelde, gaat het in 2020 om 23% (zo’n 16.000 inwoners). Ook is er verschil tussen wijken. Volgens de gezondheidsmonitor ervaart één op de drie inwoners uit Amstelveen Noord-Oost dat zij weleens gediscrimineerd zijn. In andere delen van Amstelveen gaat het om 21% – 24% van de inwoners. Tenslotte laat de gezondheidsmonitor zien dat de discriminatiecijfers in Amstelveen relatief hoger zijn dan in andere regiogemeenten. “D66 maakt zich hier zorgen over. Wat je geslacht, geaardheid, overtuiging of huidskleur ook is; niemand heeft het recht de ander op basis van deze kenmerken in kansen en in vrijheid te beperken. Juist in een diverse stad als Amstelveen moeten we hier pal voor blijven staan. Daarom willen wij dat het college goed kijkt naar waarom de ontwikkelingen zijn zoals ze zijn en dat men alles op alles zet om discriminatie en andere vormen van uitsluiting tegen te gaan. Hiertoe hebben we het college opgeroepen.”, zegt Saloua Chaara gemeenteraadslid voor D66 Amstelveen.

D66 wil meldpunt discriminatie bekender maken

Daarnaast wil D66 dat meer Amstelveners het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA) weten te vinden als zij ervaring hebben met uitsluiting en discriminatie. Dit meldpunt kan Amstelveners ondersteunen, hulp bieden en bemiddelen als zij hier behoefte aan hebben. Robert Zuidbroek, gemeenteraadslid voor D66 Amstelveen: “Bewuste discriminatie vraagt onder andere om harde straffen. Dit betekent dat de aangiftebereidheid omhoog moet. Onbewuste discriminatie vraagt om bewustwording, dialoog en zelfreflectie. Onder andere door het meldpunt goed onder de aandacht te brengen, stimuleren we dat discriminatie beter word erkend, herkend én kan worden aangepakt. Dit is keihard nodig om ervoor te zorgen dat Amstelveners zich in hun stad vrij voelen en zichzelf kunnen zijn”.