Blijf op de hoogte

Kies zelf van welke thema's jij op de hoogte blijft en schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven. Je ontvangt dan altijd de laatste updates op basis van jouw interesses. Wil je ook via Whatsapp op de hoogte blijven? Meld je dan direct aan.

Door je e-mailadres in te vullen en op "aanmelden" te klikken geef je ons toestemming om je e-mailadres op te slaan. Dit gebruiken wij om je regelmatig updates te sturen. Hier kun je meer lezen over hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Hier kun je alle voorkeuren wijzigen.

Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 13 februari 2017

4,5 miljard investeren in onderwijs

D66-leider Alexander Pechtold wil dat iedereen in Nederland het beste onderwijs krijgt. De leraar moet tijd en aandacht kunnen hebben voor elke leerling, zodat ieder kind een even grote kans heeft op een mooie toekomst. Om dat te bereiken wil D66 4,5 miljard euro investeren in het onderwijs.

Nu geeft bijvoorbeeld 86% van de leraren aan dat ze te weinig tijd hebben om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben goed te helpen. Meer dan 130.000 leerlingen in Nederland zitten in een klas met 30 of meer leerlingen. D66 wil dat er maximaal 24 kinderen in een klas zitten en een miljard euro investeren in extra leraren. Daardoor hebben leraren meer tijd om hun lessen voor te bereiden en meer tijd voor aandacht voor individuele kinderen. Pechtold: “Alle kinderen hebben recht op goed onderwijs. Of ze nou creatief, hoogbegaafd, druk of juist verlegen zijn, met én zonder extra zorgvraag. Als vader zie ik wat een plofklas voor kinderen en leraren betekent. Als leraar kan je nou eenmaal in een klas met 34 leerlingen niet elk kind de aandacht geven die hij of zij verdient. Daarom wil D66 fors in ons onderwijs investeren, zodat iedereen in Nederland gelijke kansen heeft op een mooie toekomst.”

Gelijke start ongeacht je achtergrond

Onderzoek van de onderwijsinspectie laat zien dat kinderen van lager opgeleiden vaak zelf ook lager opgeleid worden. Het maakt dus uit waar je wieg staat. Daarom wil D66 dat alle kinderen tussen twee en vier jaar oud het recht hebben op 16 uur vroege en voorschoolse educatie om taalachterstanden te voorkomen. Er wordt ook geld vrijgemaakt om te voorkomen dat risicojongeren voortijdig van school gaan. Pechtold: “Veel kinderen met laag opgeleide ouders krijgen onderwijs onder hun niveau. Daardoor blijven de talenten van deze kinderen vaker onbekend. D66 wil deze kinderen veel meer kansen geven. Niet achter de feiten aanlopen en pleisters plakken, maar de vlucht naar voren nemen. D66 wil al vanaf het consultatiebureau achterstanden tegengaan. Wat mij betreft gaat er geen kind met een taalachterstand naar de basisschool.”

Meer kansen op doorstromen en doorleren

Het schooladvies dat kinderen krijgen in groep 8 is nu nog allesbepalend. Kinderen krijgen vanaf hun 12e jaar een stempel opgedrukt en komen er hun hele leven niet meer vanaf. Door dit kabinet worden scholen financieel gestraft als ze een kind een kans bieden om onderwijs op een hoger niveau te volgen en het uiteindelijk toch niet lukt. D66 wil brede brugklassen en de doorstroom van vmbo naar mbo  en havo verbeteren. Pechtold: “Als we echt mensen kansen willen bieden, dan moeten we kinderen de kans geven door te stromen en te stapelen. Laat niet het vak waar je het slechtst in bent bepalen of je havo, vmbo of vwo doet, maar stem het onderwijs af op de talenten van de leerling. Een havo-leerling met een talent voor wiskunde, moet bijvoorbeeld wiskunde kunnen doen op vwo-niveau. En als deze leerling minder talent heeft voor bijvoorbeeld Frans, dan zou hij dat vak op vmbo-niveau kunnen volgen.”

Van jong tot ouder

Het investeringsplan van D66 zorgt voor beter onderwijs en gelijke kansen voor iedereen, van jong tot ouder. D66 wil 150 miljoen investeren in vroege en voorschoolse educatie en maakt 300 miljoen euro vrij voor meer scholing voor werkenden en werkzoekenden. Daarnaast investeert de partij een miljard euro in onderzoek en innovatie. Pechtold: “Als wij dé oplossing vinden om duurzame energie op te slaan, of als wij voorop kunnen lopen in de digitale revolutie met 3D printen, slimme fabrieken en zelfrijdende auto’s dan kunnen we ervoor zorgen dat de banen van de toekomst in Nederland terecht komen.”

Studenten

Voor studenten mag de tweede studie niet meer gaan kosten dan de eerste studie. Een tweede studie kost nu vaak meer dan 10.000 euro per jaar aan collegegeld in plaats van de wettelijk vastgestelde 1984 euro voor één studie. Eerder pleitte D66 er ook voor dat studenten met hun OV-studentenkaart de hele week gratis kunnen reizen. Daarmee kunnen thuiswonende studenten makkelijker in het weekend met hun OV-studentenkaart stage lopen of tentamens maken. Bovendien ontlast het de vrijdagmiddag- en maandagochtendspits in de trein voor de andere reizigers. Onlangs is het al mede door D66 mogelijk gemaakt dat ook mbo’ers onder de 18 een OV-studentenkaart krijgen. Dat scheelt deze mbo’ers gemiddeld 600 tot 700 euro per jaar.

D66 krijgt het voor elkaar

D66 heeft afgelopen jaren als constructieve oppositiepartij voor elkaar weten te krijgen dat er werd geïnvesteerd in onderwijs: 600 miljoen euro per jaar extra voor onderwijs en tot 1 miljard euro extra per jaar voor het hoger onderwijs. Door een voorstel van D66 is de zogenaamde ‘ophokplicht’, de 1040-urennorm, op middelbare scholen afgeschaft. Ook heeft D66 ervoor gezorgd dat  studenten in het hoger onderwijs meer inspraak hebben. Pechtold: “D66 zegt niet alleen dat onderwijs belangrijk is, we leveren ook. Zonder D66 had dit PvdA/VVD-kabinet bezuinigd op onderwijs. Afgelopen jaren was D66 er voor nodig om als constructieve oppositiepartij extra geld af te dwingen voor beter onderwijs. Maar er is meer nodig voor een echte kansenrevolutie. Het volgende kabinet moet weer durven investeren in onze toekomst.”

 

D66 Onderwijsinvesteringen

Tijd en kwaliteit

 • D66 verkleint de klassen in het primair onderwijs naar maximaal 24 leerlingen (0,8 mld).
 • D66 wil op iedere basisschool een conciërge (0,3 mld).
 • D66 investeert 1 miljard in extra leraren. Zo krijgen leraren meer tijd om hun lessen voor te bereiden en te investeren in de kwaliteit van hun lessen (1,0 mld).

Gelijke start, ongeacht je achtergrond

 • D66 breidt vroeg- en voorschoolse educatie uit van tien naar zestien uur per week, om achterstanden bij jonge kinderen tegen te gaan (0,15 mld).
 • D66 investeert in intensieve begeleiding van risicojongeren om voortijdig schoolverlaten te voorkomen (0,2 mld).
 • D66 wil meer maatwerk voor achterstandsleerlingen en toptalenten, bijvoorbeeld via extra taal- en rekenlessen of alternatieve vakken (0,1 mld).
 • D66 gaat leerachterstanden tegen via het onderwijsachterstandenbudget, zomerscholen, pilots laaggeletterdheid en stimuleringsprogramma voorlezen (0,1 mld).
 • D66 regelt taallessen voor alle vluchtelingen vanaf dag 1 (0,1 mld).

Meer kansen via doorstromen, stapelen en leven lang leren

 • D66 geeft het MBO meer financiële ruimte om studenten langer te laten studeren als zij dat nodig hebben (0,1 mld).
 • D66 verlaagt het collegegeld voor de 2e bachelor- en masterstudie naar het wettelijk collegegeld (0,15 mld).
 • D66 maakt de OV-studentenkaart 7 dagen per week geldig (0,2 mld).
 • D66 maakt het studievoorschot beschikbaar voor 30-plussers (0,04 mld).
 • D66 wil meer scholing van werkenden. De scholingsaftrek blijft bestaan. Voor laagopgeleide werkenden komen scholingsvouchers beschikbaar en we investeren in scholing voor werklozen (0,3 mld).

Kennisrevolutie: 1 miljard voor onderzoek en innovatie

 • D66 investeert in fundamenteel onderzoek door universiteiten en onderzoeksinstituten, o.a. via KNAW en NWO. En in onderzoek naar maatschappelijke uitdagingen, zoals kankerbestrijding (0,5 mld).
 • D66 breidt innovatieregelingen uit, versterkt de samenwerking tussen onderzoeksorganisaties en bedrijfsleven en stimuleert het naar de markt brengen van innovaties (0,5 mld).

Totaal 4,5 mld 

Rob Jetten

Hi,
Heb je een vraag? Neem dan contact op met mijn collega's via WhatsApp of ga naar onze contactpagina.
Groet, Rob

Whatsapp ons 06 11 91 25 48