Zorgen over zorg: vragen huisartsenpraktijk deBolleBieste

D66 maakt zich zorgen over de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Zwolle. Afgelopen december schreef De Stentor over problemen bij huisartsenpraktijk deBolleBieste. Door het vertrek van personeel verkeren 4600 patiënten in onzekerheid over hun toegang tot een huisarts. Raadslid Lizet Klein Nagelvoort vraagt daarom wethouder Dorrit de Jong naar de inzet van het gemeentebestuur bij het oplossen van dit probleem. De mondelinge vragen, die op 23 januari met steun van de PvdA en de SP gesteld zullen worden, lees je hieronder.

Uit het artikel van de Stentor (30 december 2022) blijkt dat 20 personeelsleden van de huisartsenpraktijk Co-Med (deBolleBieste) ontslag nemen per 1 februari 2022. Dat betekent dat ruim 4600 patiënten in onzekerheid verkeren, inclusief de patiënten van de Herberg, Frion en Tactus. Co-Med was ook betrokken bij de eerder omgevallen praktijk in Holtenbroek. We weten dat toen met kunst- en vliegwerk patiënten bij verschillende praktijken in Zwolle zijn ondergebracht, waardoor ook op andere praktijken de druk toegenomen is.

Dat betekent dat de bereikbaarheid van de zorg voor vele Zwollenaren onder druk staat. Want geen huisarts betekent ook geen doorverwijzingen naar het ziekenhuis, de GGZ of de verslavingszorg. Ook onze fractie D66 heeft verschillende signalen gekregen. We maken ons daar zorgen over en stellen daarom de volgende vragen aan de wethouder:

1. In hoeverre is de gemeente Zwolle op dit moment in gesprek met de eigenaar Co-Med van de huisartsenpraktijk deBolleBieste? En in hoeverre is er contact met de zorgverzekeraar Zilveren Kruis over de huidige nijpende situatie?

2.In hoeverre is er in beeld welke mensen nu geen noodzakelijke zorg of hulp kunnen krijgen?

3. We weten dat de gemeente Zwolle in gesprek is met andere huisartsenpraktijken over de bereikbaarheid en toegankelijkheid voor de zorg. Wat is de huidige stand van zaken?

4. Is de wethouder actief aan de slag met de zorgverzekeraar, huisartsenpraktijken in de stad, de regionale organisatie voor huisartsen Medrie én de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) om te zorgen voor oplossingen – ook richting de toekomst?