Mondelinge vragen zonneparken

De Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten nieuwe zonneparken niet meer toe te staan. D66 Zwolle maakt zich zorgen over de impact van dit besluit op de klimaatdoelen. Raadslid Waldemar Wessels heeft daarom tijdens de besluitvormende Raadsvergadering van 16 oktober mondelinge vragen gesteld.

Zorgen over impact

Op 11 oktober 2023 heeft de fractie van D66 het bericht bereikt dat de Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft besloten nieuwe zonneparken niet meer toe te staan. Alle partijen in de provincie, met uitzondering van de fractie van D66 Overijssel, hebben hiermee ingestemd. D66 Zwolle maakt zich zorgen over de impact die het besluit heeft op de doelstellingen van de gemeente Zwolle, en de provincie, voor opwekken van duurzame energie.

Behalen doelstelling

De voortgang van de RES-regio West Overijssel laat zien dat nog een groot deel van de duurzame energie, zowel wind als zon, moet worden opgewekt om de doelstelling van 1,8 TWh te halen. Als er geen versnelling wordt ingezet zal de doelstelling niet worden gehaald. Dat de Provinciale Staten nu dan besluit om één van de duurzame energiebronnen te beperken zal het halen van de gestelde doelen verder vermoeilijken. Geen enkele vorm van duurzame energie kan worden uitgesloten. Zonneparken zijn laagdrempelige manieren voor ondernemers in landelijk gebied om bij te dragen aan de energietransitie en zijn een goede manier om lokaal eigenaarschap van energie te stimuleren.

Mondelinge vragen

Daarom stelt de fractie van D66 graag de volgende vragen:

  • Wat vind het college van het besluit van de Gedeputeerde Staten van Overijssel om geen nieuwe zonneparken toe te slaan?
  • Wat voor effect heeft dit besluit op de doelstelling voor opwek van zonne-energie voor Zwolle?
  • Wat voor effect heeft dit besluit op de duurzame energie die in ZDZS-verband opgewekt zou gaan worden?
  • In hoeverre is het college in gesprek met potentieel geraakte initiatiefnemers om de consequenties hiervan te ondervangen?
  • Welke stappen kan het college nemen om beperkingen die door het besluit van de Gedeputeerde Staten ontstaan te ondervangen?
  • Is het college bereid om in gesprek te gaan met de Gedeputeerde Staten en het besluit om geen nieuwe zonneparken toe te staan af te keuren?