Uit de raad: warm welkom voor vluchtelingen in Zwolle

Op 24 oktober sprak Lizet Klein Nagelvoort in de raad over de ‘samenhangende aanpak vluchtelingenopvang’. De gemeenteraad debatteerde hierbij over de manier waarop we in de toekomst omgaan met de opvang van vluchtelingen in Zwolle. In haar bijdrage benoemde Lizet dat het belangrijk is om als Zwolle bij te dragen aan het oplossen van de situatie in Ter Apel. Mensen slapen buiten en hebben geen toegang tot medische zorg, wat beschamend is. Verder vroeg Lizet naar de mogelijkheden om een pilot te starten met mensen die nog geen status hebben te kunnen laten werken. Ook vroeg ze naar de mogelijkheden die er zijn om de statushouders die nog op zoek zijn naar een woning, versnelt aan woonruimte te helpen. Tot slot heette Lizet vluchtelingen van harte welkom in Zwolle en bedankte ze Zwollenaren die er met elkaar voor zorgen dat vluchtelingen een warm welkom krijgen. De volledige bijdrage van Lizet kun je hieronder teruglezen, of via deze link terugkijken.

“Laat ik maar direct met de deur in huis vallen. Hoe meer mensen we in crisisnoodopvang kunnen helpen in Zwolle, hoe beter. Want de situatie in Ter Apel is nog lang niet opgelost. En elke dag dat kinderen moeten slapen op een stenen vloertje is één nacht te veel. En elke dag dat mensen geen toegang hebben tot medische zorg is er één te veel. En eerlijk gezegd schaam ik me. Ik schaam me dat we het in Nederland zover hebben laten komen. Want als zelfs Artsen zonder Grenzen hulp moet gaan verlenen in eigen land dan zijn we al vele grenzen over. En als we dan in Zwolle een druppeltje op de gloeiende plaat kunnen zijn, dan lijkt me dat wel het minste wat we kunnen doen. Graag wil ik dan ook aan het college vragen de komende periode – eventueel samen met het COA – te onderzoeken welke locaties Zwolle beschikbaar heeft voor crisisnoodopvang.

En dat brengt me tot het volgende, want naast de crisisopvang staan we ook voor een aanpak op de langere termijn. En voor Zwolle zijn daar in ieder geval twee belangrijke uitdagingen. De eerste uitdaging is de tijdelijke Regionale Opvang Locatie in Kamperpoort. Uit de vele gesprekken die ik voerde op straat weet ik dat er zorgen zijn. Zorgen die we niet 1-2-3 kunnen wegnemen. Ik ben daarom positief gestemd over het feit dat het college in ieder geval extra geld investeert in Kamperpoort voor een buurtcentrum en speelvoorzieningen. Ook ben ik positief over de inzet van Travers Welzijn en de politie in de wijk om het proces zo goed mogelijk te begeleiden. Daarnaast heb ik uit contacten met het COA en de gemeente Zwolle begrepen dat er veel wordt ingezet op participatie en dagbesteding van mensen die in de locatie verblijven. D66 ziet daarnaast nog mogelijkheden om ook in te zetten op het kunnen werken. We weten uit onderzoek, maar ook uit ervaring met Oekraïners, dat het helpt om mee te kunnen doen. Maar we weten ook dat het juridisch lastig is. Mensen met een status mogen maximaal 24 weken per jaar werken. En mensen die kansrijk zijn om een status te krijgen, mogen helemaal niet werken. In de gemeente Zaanstad draait men hiervoor – met toestemming van staatsecretaris van den Burg- een pilot om mensen te helpen richting werk. Ik heb met hen contact gelegd om van gedachten te wisselen. Daarom wil ik het college vragen in hoeverre zij mogelijkheden ziet om ook een pilot in Zwolle te starten om mensen die zijn gevlucht en nog geen status hebben naar werk te begeleiden.

D66 ziet daarnaast als tweede uitdaging het vestigen van 227 mensen met een status in Zwolle. Ook voor Zwolle is het lastig haar taakstelling te behalen. En dat is logisch, want er zijn te weinig huurwoningen beschikbaar op een krappe woningmarkt. Gelukkig zijn we met een inhaalslag bezig. In de informatienota voor dit debat wordt verwezen naar een bestuurlijk overleg met de woningcorporaties om te kijken wat de mogelijkheden zijn om te versnellen. Misschien is de Utrechtse aanpak om te versnellen wel een oplossing? Daarom heb ik de volgende vraag: in hoeverre kan het college samen met de woningcorporaties ervoor zorgen dat er een versnelling van doorstroming kan plaatsvinden?

Ter afsluiting wil welkom zeggen. Welkom aan mensen die zijn gevlucht die hier tijdelijk zijn. En welkom aan mensen die zijn gevlucht en hier blijven. En als allerlaatste, misschien wel als belangrijkste, wil ik ook dankjewel zeggen. Een dankjewel aan de vele Zwollenaren uit de verschillende wijken die zich inzetten als vrijwilliger, als gastgezin of ‘gewoon’ als goede buur. Samen zijn we meer dan een druppel op de gloeiende plaat.” – Lizet Klein Nagelvoort, 24 oktober 2022.