Themadebat sociaal domein: omarm afwijken van de norm

Afgelopen maandag hield raadslid Lizet Klein Nagelvoort haar maidenspeech tijdens het themadebat sociaal domein. In dit debat werd onder andere gesproken over de wachtlijst huishoudelijke hulp WMO, over minima en mensen in de bijstand. In haar eerste verhaal in de raadszaal vroeg Lizet aandacht voor mensen die afwijken van de norm. Iedereen wil gehoord en daarom is het belangrijk om het afwijken van de norm te omarmen.

Wachtlijst huishoudelijke hulp WMO

Het is gebleken dat de wachtlijst voor de huishoudelijke hulp WMO structureel is. De lijst blijft dus lang, waardoor mensen niet snel genoeg hulp krijgen. Ook is deze wachtlijst een probleem, omdat huishoudelijke hulpen vaak aan de bel trekken wanneer ze problemen zien ontstaan bij hun cliënt.

Minima

De gemeente heeft onderzocht of de financiële regelingen die er zijn voor minima ook echt werken. Dit onderzoek is verwerkt in een rapportage. Uit deze rapportage blijkt dat de regelingen inderdaad gezinnen helpen. Omdat de rapportage slechts de situatie tot mei 2022 laat zien, heeft Lizet aangegeven dat ze graag in de toekomst betrokken wil blijven bij de ontwikkeling van beleid dat minima helpt. Waar D66 tot slot erg blij mee is, is dat er ruimere regelingen voor minima (zoals het Jeugdsport Fonds) komen, vanwege afspraken in het coalitieakkoord.

Gemengde woonvormen

Aan het einde van haar verhaal benadrukte Lizet het belang van gemengde woonvormen. Een gemengde woonvorm is een plek waar jongeren samenwonen met jonge statushouders of jongeren met een beperking. D66 ging eerder dit jaar op bezoek bij een aantal gemengde woonvormen en leerde zo meer over de waarde van deze manier van wonen.

Lizet besloot haar verhaal met de wens om ervoor te zorgen dat iedereen in Zwolle mee kan doen, juist in deze roerige tijd.

De gehele bijdrage van Lizet is hier terug te kijken.