Uit de raad: verbeter monitoring hulpvragen aan Sociaal Wijkteam!

Op 26 september sprak raadslid Lizet Klein Nagelvoort over de visie en doelen van het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam (SWT) is opgericht om in de wijk ondersteuning en zorg op maat te bieden. In 2021 zijn de wijkteams geëvalueerd. Daarbij is er sprake van toename van taken voor het SWT. Dat heeft aanleiding gegeven om te debatteren over de aanscherping van de visie en doelen van het SWT.

Belang van SWT

Lizet trapte haar bijdrage af met het benoemen van de belangrijke taak die het SWT heeft. De ondersteuning van het SWT zorgt ervoor dat mensen mee kunnen draaien in de samenleving. Het is dan ook goed, aldus Lizet, dat er een aangescherpte visie is opgesteld. Door deze aangescherpte visie kan het SWT beter worden ingezet om aan te sluiten bij de hulpvragen van mensen uit onze stad.

Monitoring verbeteren

Daarnaast benoemde Lizet het verbeteren van de monitoring van hulpvragen. De gemeente moet beter op de hoogte zijn van het soort hulpvraag van mensen. Zo moet het duidelijker zijn welke mensen zichzelf aanmelden bij het SWT, welke mensen worden doorverwezen, hoe lang mensen worden geholpen en welke vragen precies worden gesteld. Dit is van belang, omdat het SWT op deze manier gerichter kan worden ingezet. Lizet heeft dan ook aan de wethouder gevraagd of er een dashboard kan worden ontwikkeld, om zo de hulpvragen van mensen beter inzichtelijk te krijgen.

Samenwerken met Welzijnswerk

Verder heeft Lizet aandacht gevraagd voor het laten verdwijnen van de wachtlijsten door niet alleen meer sociaal werkers in te zetten, maar ook door intensiever met het welzijnswerk samen te werken. Dit ontbreekt echter in de aangescherpte doelen en visie. De wethouder is dan ook gevraagd om dit op te nemen in de aangescherpte visie. Tot slot sprak Lizet over het wegnemen van oorzaken van problemen door sociaal werkers. Het SWT werkt bijvoorbeeld aan het wegnemen van oorzaken van huiselijk geweld. De sociaal werkers hebben echter aangegeven niet altijd voldoende kennis te hebben om diepliggende oorzaken vast te kunnen stellen. Lizet suggereerde daarom het uitbreiden van de doorbraakmethode, zodat het SWT beter in staat is onderliggende oorzaken te signaleren.

De gehele bijdrage van Lizet kijk je hier terug.