Themadebat: water, toegankelijkheid station en Turfmarkt 14

Tijdens het themadebat ‘Leefomgeving en Stadsontwikkeling’ deed raadslid Suzanne de Sevren Jacquet het woord namens D66. In een themadebat worden verschillende inhoudelijke stukken door de raad besproken, die allemaal binnen één en hetzelfde thema passen. Het doel van een themadebat is standpuntverkondiging, wat betekent dat raadsleden duidelijk maken hoe zij over een onderwerp denken. Afgelopen 4 juli sprak Suzanne over de toegankelijkheid van het stationsplein, de Kaderrichtlijn Water en de Turfmarkt 14. Lees hieronder wat Suzanne in de raad heeft besproken.

Water

Suzanne begon haar bijdrage met het feit dat de kwaliteit van ons water steeds meer aandacht krijgt. Omdat het Europese Hof heeft gezorgd voor een verbod op de achteruitgang van de waterkwaliteit, kunnen in de toekomst bouwprojecten worden stilgelegd die van invloed zijn op de waterkwaliteit. Het feit dat de gemeente Zwolle niet in beeld heeft welke impact geplande bouwprojecten op de waterkwaliteit kan hebben, is volgens D66 dan ook zorgelijk. De wethouder is gevraagd om de impact van geplande projecten in kaart te brengen en eventueel maatregelen te treffen. Suzanne stelde hierbij het toevoegen van een waterkwaliteitstoets bij nieuwe bouwprojecten voor.

Station

Vervolgens ging Suzanne in op het stationsplein. Mensen met een functiebeperking kunnen het station momenteel moeilijk betreden en een goede, toegankelijke toiletvoorziening ontbreekt. D66 vindt dan ook dat er fouten zijn gemaakt bij het ontwerpen van het stationsplein en wil zo snel mogelijk de ontstane problemen oplossen. Suzanne benadrukte tot slot dat mensen met een functiebeperking altijd toegang moeten hebben tot basisvoorzieningen.

Turfmarkt 14

De bijdrage eindigde met het bespreken van de Turfmarkt 14. Het is duidelijk geworden dat deze waterwoning vanaf het centrum het zicht zal benemen op de Turfmarkt. Het formaat van de waterwoning zorgt er daarnaast voor dat deze scheef zal komen te liggen bij laag water. Suzanne vroeg de wethouder dan ook naar zijn mening over de komst van de waterwoning. Ze uitte bovendien haar zorgen over het feit dat bij laag water de woning de doorvaart zou kunnen belemmeren.

De bijdrage van Suzanne is ook terug te kijken via de volgende link:
https://channel.royalcast.com/webcast/gemeentezwolle/20220704_2?start=3997394