Themadebat sociaal domein: een blauwvingerpas voor iedereen!

Op 12 december 2022 vond het themadebat sociaal domein plaats. Tijdens dit themadebat hebben raadslid Lizet Klein Nagelvoort en burgerlid Waldemar Wessels namens D66 het woord gevoerd. Hierbij heeft Waldemar gesproken over de gezondheid van Zwollenaren, door aandacht te vragen voor bewezen effectieve gezondheidsinterventies. Lizet heeft vervolgens aandacht gegeven aan de stadspas of, zoals Lizet het zelf noemt, de blauwvingerpas. Omdat we willen voorkomen dat mensen die minder te besteden hebben zich schamen voor het gebruik maken van een stadspas, ziet D66 graag dat alle inwoners van Zwolle een blauwvingerpas ontvangen. Lees hieronder de volledige bijdrage van Waldemar en Lizet.

Waldemar: gezondheid, gedragsverandering & interventies

“Voorzitter, vanavond staan er veel verschillende onderwerpen op de agenda. Daarom hebben wij ervoor gekozen dit debat samen te doen. Mijn collega Lizet Klein Nagelvoort zal ingaan op de stadspas, inclusief vervoer en het onderwerp ‘wonen en zorg’. Ik zal ingaan op de gezonde leefstijl-gerelateerde onderwerpen.

We lezen in het Uitvoeringsplan beleidsagenda gezondheid dat het college stevig inzet op het creëren van een gezonde leefomgeving met een integrale aanpak. Complimenten hiervoor. Maar ik concludeer ook dat de aanpak om de gezondheid van Zwollenaren te verbeteren hapert: overgewicht neemt toe, naleving van de beweegrichtlijnen neemt af. En dit komt niet alleen door corona, dit is een trend die al langer gaande is. En op zich is dat niet gek want het stimuleren van een gezonde leefstijl is complex en vraagt om gedragsverandering. Ik zie dat veel wordt ingezet op tijdelijke campagnes waarbij voorlichting centraal staat. Dit zorgt niet voor gedragsverandering. Er zijn randvoorwaarden die op orde moeten zijn voordat gedragsverandering optreedt: zoals de inrichting van de omgeving en de toegankelijkheid van sport- en beweegaanbod maar ook passende zorg.

Een ding wat in onze ogen gaat bijdragen aan de gezondheid is de visie op de gezonde voedselomgeving, zoals uiteengezet in de specifieke uitkering leefstijlinterventies. Want voorzitter, de ongezonde keuze is nu vaak de makkelijke keuze. En het is van groot belang dat de gemeente een visie creëert over hoe we dit gaan omdraaien. We lezen dat een deel van het budget gebruikt gaat worden voor de inzet van effectieve interventies: wat verstaat de wethouder hieronder? In mijn ogen moeten we niet inzetten op tijdelijke interventies, maar ervoor zorgen dat het gezonde aanbod toeneemt. En dat doen we niet met interventies. Dat doen we met duidelijke richtlijnen, bijvoorbeeld op hoe we omgaan met het toenemende aanbod van fastfoodketens en de frituur in de sportkantines. Graag een reactie van de wethouder.

Dan over de subsidieregeling gezonde leefstijl, voorzitter. Laat ik beginnen met stellen dat D66 voorstander is van het stimuleren van bewezen effectieve interventies, waarbij de vraag van de doelgroep centraal staat. Tegelijkertijd zijn veel gezondheid gerelateerde activiteiten niet bewezen effectief. Daarom roepen wij op om in de subsidieregeling op te nemen dat wanneer iemand aanspraak wil maken op de subsidieregeling met een gezondheidsinterventie, deze gebaseerd is op een bewezen effectieve interventie, zoals vastgelegd in de database van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Wij overwegen een amendement op dit onderwerp. Graag een reactie van de wethouder.

Lizet: Blauwvingerpas & wmo- en leerlingenvervoer

Voorzitter, mijn korte bijdrage begin ik met de stadspas. Onze fractie wil twee punten aanstippen. Ons eerste punt is onze wens om na de verkennende gesprekken meer Zwollenaren mee te laten denken en mee te laten doen. Dat kan door hen te consulteren, maar het lijkt ons nog mooier om bijvoorbeeld de Kinderraad of Jongerenraad een rol te geven. We gaan er vanuit dat ook het Burgerpanel en de Buurt-voor-Buurtonderzoeken voor zover mogelijk worden betrokken. Wij willen gaan voor een inclusieve stadspas. Of eigenlijk een inclusieve Blauwvingerpas.

Ons tweede punt gaat over het stimuleren van het gebruik van de pas. Onze voorkeur is variant A (voor de kijker thuis: het participatie-instrument). We weten dat mensen die minder te besteden hebben, zich schamen. En dat willen we ten alle tijden voorkomen. In Zwolle behoort nog steeds 10% van de mensen tot minimahuishoudens. Dat is toch een half PEC stadion. Onze wens is daarom te kiezen voor een Blauwvingerpas voor álle inwoners.

In het kader van inclusiviteit maak ik de brug naar Wmo- en leerlingenvervoer. Voor onze fractie is het belangrijk dat iedereen de kans heeft om mee te doen. We maken ons daarom zorgen over de ontwikkelingen in het Wmo-vervoer én in het leerlingenvervoer. Ondanks dat we ons bewust zijn van de omstandigheden zoals de krappe arbeidsmarkt. Maar voorzitter, op basis van de stukken zien we dat er een keus is gemaakt om leerlingenvervoer voorrang te geven op Wmo-vervoer – en dan met name de individuele ritten. Dat betekent voor 2500 mensen veel frustratie, want zij kunnen niet op bezoek gaan of naar de winkels toe. Ik vraag me af: waarom is Zwolle nog niet aan de slag met alternatieven zoals ANWB-automaatje? En voorzitter, graag zou ik van de wethouder willen weten wat de afwegingen zijn geweest om het leerlingenvervoer voorrang te geven ten opzichte van het individuele Wmo-vervoer?”