Succesvolle moties begroting: jeugdhulp, energiecompensatie & verduurzaming beschermd stadsgezicht

Tijdens de begrotingsbehandeling op 11 november diende D66 een viertal moties in die te maken hebben met het sociaal domein, bestaanszekerheid, cultuur en duurzaamheid. Deze moties vormden een mooie aanvulling op de toekomstbestendige begroting die werd gepresenteerd door het college. Hieronder lees je meer over de moties en het vervolg ervan!

Jeugdhulp

In de eerste plaats diende D66 de motie ‘Versnelling transformatie jeugdhulp Zwolle’ met succes in. Deze motie werd zelfs door alle partijen in de raad ondersteund. Als gevolg hiervan gaat het college nu aan de slag met het ontwikkelen van een routekaart. Deze routekaart moet duidelijk maken op wat voor manier en met welke instrumenten de transformatie van de jeugdhulp versneld gerealiseerd zal worden. Daarnaast moet er bij het maken van de routekaart gekeken worden naar effectieve methodes op andere plaatsen in Nederland, zodat deze methodes in Zwolle kunnen worden overgenomen.

Energiecompensatie

Daarnaast werd de motie ‘Inzet energiecompensatie voor kwetsbare huishoudens’ ingediend. Met deze motie wordt het college opgeroepen om ervoor te zorgen dat Zwollenaren die het niet nodig hebben, hun energiecompensatie kunnen afstaan aan andere Zwolse gezinnen. Ook deze motie werd met een ruime meerderheid aangenomen.

Duurzaam beschermd stadsgezicht

Vervolgens werd de motie ‘Een duurzaam beschermd stadsgezicht’ behandeld, die door een meerderheid van de partijen werd gesteund. Deze motie heeft als doel om eigenaren van een woning die binnen het beschermd stadsgezicht valt, de kans te geven ook zonnepanelen te plaatsen. Op deze manier krijgen deze woningeigenaren ook de mogelijkheid om bij te dragen aan de verduurzaming van onze stad.

Cultuur

Tot slot is er één motie niet in stemming gebracht, op advies van het college. Het gaat hierbij om de motie ‘Geef kunst een kans’, die als doel heeft om het collectief L/NK financieel te steunen. L/NK zou namelijk een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het cultureel aanbod van onze stad. Tijdens de vergadering zelf is besloten om de motie aan te houden, wat betekent dat deze later een vervolg krijgt.

Wil je de vergadering terugkijken? Dat kan via deze link.