Schriftelijke vragen: problemen leerlingenvervoer

Dit schooljaar is gebleken dat honderden leerlingen uit het speciaal onderwijs niet of niet op tijd naar school worden gebracht. Dit is een gevolg van het tekort aan chauffeurs binnen het leerlingenvervoer. Voor D66 is het van groot belang dat deze groep leerlingen gewoon op tijd op school aankomt! Raadslid Lizet Klein Nagelvoort stelt daarom samen met de PvdA de onderstaande schriftelijke vragen aan het college.

1. In de zomer gaf wethouder van Willigen aan op zoek te gaan naar oplossingen.
2. Welke alternatieven of oplossingen zijn er onderzocht?
Welke alternatieven of oplossingen zijn ook daadwerkelijk ingezet voor de start van de herfstvakantie?
– En bijvoorbeeld het inzetten van grotere bussen, wat is de overweging om deze niet in te zetten (Stentor, 21 oktober 2022)?
3. Na de herfstvakantie kunnen veertig kinderen ook niet op tijd worden vervoerd (Stentor, 21 oktober 2022). Hoe is de stand van zaken nu?
4. In hoeverre heeft het College de mogelijkheid om via het Rijk het beroep aantrekkelijker te maken (zie kader de Stentor , 21 oktober 2022)? En zijn er al ontwikkelingen gaande in deze gesprekken?
5. De vervoerder zegt in de krant dat het leerlingenvervoer voor het bedrijf niet meer rendabel is in verband met o.a. de hoge brandstofprijzen. Deze zijn hoger dan in de tijd van de aanbesteding: – In hoeverre wordt hier in de aanbesteding rekening mee gehouden?
– Is de gemeente met vervoerder in gesprek hierover?
– Wat gebeurt er als vervoerder langdurig in gebreke blijft?
– Is dit iets waarin de toekomst qua aanbestedingsprocedure rekening mee kan worden gehouden?
6. De woordvoerder van de gemeente Zwolle meldt dat men voor de toekomst denkt om kinderen zelfstandiger te maken in het verkeer en openbaar vervoer. Hoe ziet dat zelfstandig maken eruit?
– Worden de scholen, de ouders en Veilig Verkeer Nederland hierbij betrokken?